Kis- és Középvállalkozások ügyvezetője II. - Tájékoztató

 

Tájékoztató a Kis- és Középvállalkozások ügyvezetője II. szakképesítésről.

 

A szakképesítés-ráépülés alapadatai:

A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 345 01

Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Kis- és középvállalkozások ügyvezetője II.

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 1 év

Elméleti képzési idő aránya: 70%

Gyakorlati képzési idő aránya: 30%

 

 

A szakképzésbe történő belépés feltételei:

Iskolai előképzettség: érettségi vagy szakközépiskolai érettségi végzettség és bármilyen 5-ös vagy annál magasabb szintű szakképesítés vagy részszakképesítés vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség

Szakmai előképzettség: KER B1 szintű nyelvtudás az oktatott nyelvből, előzetes tudásszint mérése alapján

 

Tanulói jogviszony:

Beiratkozáskor tanulói jogviszony jön létre, az oktatásban résztvevők jogosultak diákigazolványra.

 

A képzés óraterve:

Tanítási hetek száma: 31 hét

Heti tanítási napok száma: 3 nap (pótnapok beiktatása előfordulhat)

Heti óraszám: 18 óra

 

A képzés összes óraszáma (felnőttoktatás, esti)

Elmélet
Gyakorlat
Összesen

356 óra
201,5 óra
558 óra

 
 
Tantárgyak heti óraszáma:

Tantárgyak

Elmélet

Gyakorlat

Osztályfőnöki
Idegen nyelv
Informatikai alapismeretek
Irodai programcsomag használata
Internetes kommunikáció
Vezetői ismeretek

0,5 óra
10 óra

1 óra

1 óra
3 óra
2,5 óra

Összesen

11,5 óra

6,5 óra

Összesen

18 óra

 
 
Tantárgyak éves óraszáma:

Tantárgyak

éves óraszám (1/13)

Osztályfőnöki óra

15,5 óra

  Szakmai elméleti tantárgyak

Idegen nyelv
Vezetői ismeretek

 

310 óra
31 óra

  Szakmai gyakorlati tantárgyak

Informatikai alapismeretek
Irodai programcsomag használata
Internetes kommunikáció

 

31 óra
93 óra
77,5 óra

Összesen:

558 óra

 
 
Mentesítések:
A tanév elején lehetőség van korábbi tanulmányok beszámítására. Az erre vonatkozó kérelmet írásban kell benyújtani az iskola titkárságán, az intézményvezetőnek címezve. A kérelmet elfogadásáról az intézményvezető dönt, amely döntéséről határozatban értesíti a tanulót.

 

Amennyiben a tanuló a komplex szakmai vizsgára jelentkezik, a komplex szakmai vizsga részeinek teljesítése alól nem adható a Szakmai és vizsgakövetelmény alapján mentesítés, így a szakmai vizsga valamennyi vizsgatevékenységéből teljesítenie kell.

 

A szakmai vizsga ingyenes.

 

Hiányzások:

  • A hiányzásokról és azok okáról értesíteni kell az osztályfőnököt.
  • Az iskola félévenként összesíti a mulasztásokat.
  • A tanórai foglalkozásokról történő, több mint ötven százalékos távolmaradás esetén, félévkor és év végén minden esetben osztályozó vizsgát kell tenni. Az osztályozó vizsga alól felmentés nem adható.
  • Felhívjuk minden tanuló figyelmét, hogy húsz igazolatlan tanóraóránál több távolmaradás esetén megszűnik a tanulói jogviszony.

 

Egyéb lehetőségek:

A képzés keretében lehetőség van felkészülni az alábbi vizsgákra, de azok letétele a képzéstől független, vizsgadíjhoz kötött.

  • különböző szintű nyelvvizsgák a közreműködő Nyelviskola segítségével
  • ECDL vizsga letétele (4 vagy 7 modul – akár modulonként is) ECDL vizsgalehetőségek: a tagintézményeinkben vagy a nyelviskolában.