Közlekedés és szállítmányozás ágazat  képzése, 8. évfolyamot követően 5 éves képzés, amely érettségivel és technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul.  Érettségi után 2 éves e képzés nappali vagy esti tagozaton. Választható szakmairányok: Közút szakmairány, Vasút szakmairány, Légi szakmairány, Hajózás szakmairány. Részt vesz a fuvareszközök személyszállításra, árufuvarozásra történő előkészítésében. Kapcsolatot tart a közlekedési hatóságokkal, szervezetekkel. Megtervezi és lebonyolítja a fuvarozást vagy személyszállítást és a hozzá kapcsolódó komplex feladatokat. További információt az Innovatív Képzéstámogató Központ ikk.hu honlapján találhat az alapszakmákról.

Közlekedés és szállítmányozás ágazat 3 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul. A kishajóépítő és- karbantartó ismeri a hajótípusokat, hajózási módszereket, a hajóépítésben járatos anyagok tulajdonságait. Munkája során hagyományos és modern építési technikával fahajók, csónakok építésére, egyéb fából készült termékek gyártására, illetve egyedi és sorozatgyártási technikával műanyag hajók, csónakok építésére, műanyag alkatrészek gyártására képes. További információt az Innovatív Képzéstámogató Központ ikk.hu honlapján találhat az alapszakmákról.

Közlekedés és szállítmányozás ágazat 3 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul. Szakmai bizonyítvány vagy érettségi bizonyítvány vagy legalább befejezett 10. gimnáziumi vagy szakgimnáziumi évfolyam esetén esti tagozaton 2 éves a képzés. A képesített hajós, egyaránt képes a hajó gépházi és fedélzeti munkájában részt venni. Önállóan és biztosan tudja kezelni a hajók kikötő berendezéseit, ismeri a kötélkezelési munkafolyamatokat. Önállóan tud közreműködni a hajók rakodásában, manővereiben, utasok irányításában, mentésében, érzi és érti a hajók mozgását, a természeti környezet hatásait, képes egyszerűbb munkafolyamatok önálló irányítására. További információt az Innovatív Képzéstámogató Központ ikk.hu honlapján találhat az alapszakmákról.

Közlekedés és szállítmányozás ágazat képzése, 8. évfolyamot követően 5 éves képzés, amely érettségivel és technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul.  Érettségi után 2 éves e képzés nappali tagozaton és 1 éves esti tagozaton.  A hajózási technikus önállóan és biztosan tudja kezelni a hajók kikötő berendezéseit, ismeri a kötélkezelési munkafolyamatokat. Tisztában van az indulási, fordulási, érkezési és tolatmány/vontatmány kezelési manőverekkel, valamint a horgonyzási manőverrel is. Önállóan képes a hajó gépházi és fedélzeti munkáiban részt venni. Kishajót önállóan, biztonsággal vezet. További információt az Innovatív Képzéstámogató Központ ikk.hu honlapján találhat az alapszakmákról.

A szakképesítés-ráépülést megszerző szakember kis- és középvállalkozások ügyvezetését látja el, és alkalmas azok vezetésére idegen nyelvi környezetben is. Feladata olyan összetett vállalatirányítási tevékenységek végzése, ahol a számviteli és a marketing információk egyidejű kezelése mellett, az irányítása alá eső munkatársak képzése, motiválása és ellenőrzése is lényeges, miközben fontos szerepet kap a rugalmas kapcsolatépítés a tulajdonosi, ágazat irányítási, valamint a helyi szervezetekkel. Kiemelt fontosságú a vezetés alá vont feladatcsoport törvényi kötelezettségeinek figyelemmel kísérése és betartatása, konkurencia-figyelés és változásmenedzsment.

A szakképesítés-ráépülést megszerző szakember feladata olyan vállalkozás/vállaltirányítási részfeladatok elvégzése, ahol egyszerűbb számviteli és a marketing információk egyidejű kezelése mellett a vele együttműködő munkatársak képzésében, motiválásában, ellenőrzésében is kaphat feladatokat. A szakember megfelelő informatikai és idegennyelv-tudással rendelkezik ahhoz, hogy kapcsolatot tudjon fenntartani más vállalkozásokkal/vállalatokkal és szervezetekkel. A munkája során feladata a felelősségére bízott egység működésének irányítása, valamint törvényi kötelezettségeinek betartása és betartatása, konkurencia-figyelés.

A kishajóépítő, -karbantartó feladata a gyártási folyamatok előkészítése. Hagyományos és modern építési technikával fahajók, csónakok építése, egyéb fából készült termékek gyártása, illetve egyedi és sorozatgyártási technikával műanyag hajók, csónakok építése, műanyag alkatrészek gyártása. Nyílászárók, szerelvények, veretek, rudazatok, valamint az álló és mozgó kötélzet felszerelése, motor és hajógépészeti elektronikai
eszközök, berendezések beszerelése. Kishajók és csónakok javítása, karbantartása, felújítása, téli tárolás előkészítése. Hajógépészeti, elektronikai berendezések beépítése. Gazdasági, vállalkozási teendők, munka-, tűz- és környezetvédelmi előírások betartásával munkájának elvégzése.

4 éves szakgimnáziumi képzés és szakirányú szakmai érettségi elvégzése után lehetőség nyílik 1 év alatt megszerezni a Hajózási technikus szakképesítést. A Hajózási technikus végzetséggel rendelkező önállóan képes a hajó gépházi és fedélzeti munkáiban részt venni. Gyakorlottságától függően, önállóan vagy felügyelet mellett vesz részt a hajó állagmegóvási, karbantartási, javítási munkáiban. Szolgálati beosztását az utasítások keretein belül önállóan látja el. Németül vagy angolul tud kommunikálni az utasokkal, személyzettel, érti a német hajózási szaknyelvet. Képes önállóan vízből mentésre, elsősegélynyújtásra, újraélesztésre. Kishajót önállóan biztonsággal vezet. A szakképesítéssel rendelkező képes a hajó tisztántartására és karbantartására. Felügyel a biztonságos csatolásokra, kötésekre, betartja és betartatja a tűz, munka- és balesetvédelmi szabályokat. Alkalmas a nyíltvízen vízből mentésre. Alkalmas a menetben és állás közben a hajógépház felügyeletére, segítséget nyújt a hibakeresésben és a hiba megállapításában. Felügyeli a közösségi higiénés rendszerek karbantartását és az üzemzavar elhárításárát. Nyomon követi a hatósági okmányok (hajó és személyzet okmányainak) naprakészségét. Ügyel a hajózásra vonatkozó, hatósági szabályok betartására. Képes a kisgéphajó önálló vezetésére.

A hajózási technikus végzetséggel rendelkező önállóan képes a hajó gépházi és fedélzeti munkáiban részt venni. Gyakorlottságától függően, önállóan vagy felügyelet mellett vesz részt a hajó állagmegóvási, karbantartási, javítási munkáiban. Szolgálati beosztását az utasítások keretein belül önállóan látja el. Németül vagy angolul tud kommunikálni az utasokkal, személyzettel, érti a német hajózási szaknyelvet. Képes önállóan vízből mentésre, elsősegélynyújtásra, újraélesztésre. Kishajót önállóan biztonsággal vezet. A szakképesítéssel rendelkező képes a hajó tisztántartására és karbantartására. Felügyel a biztonságos csatolásokra, kötésekre, betartja és betartatja a tűz, munka- és balesetvédelmi szabályokat. Alkalmas a nyíltvízen vízből mentésre. Alkalmas a menetben és állás közben a hajógépház felügyeletére, segítséget nyújt a hibakeresésben és a hiba megállapításában. Felügyeli a közösségi higiénés rendszerek karbantartását és az üzemzavar elhárításárát. Nyomon követi a hatósági okmányok (hajó és személyzet okmányainak) naprakészségét. Ügyel a hajózásra vonatkozó, hatósági szabályok betartására. Képes a kisgéphajó önálló vezetésére.

A hajós szakmunkás képes a hajó gépházi és fedélzeti munkájában részt venni. Gyakorlatától függően, önállóan vagy felügyelet mellett vesz részt a hajó állagmegóvási, karbantartási, javítási munkáiban valamint napi tevékenységében. Szolgálati beosztását az utasítások keretein belül, önállóan látja el. Alapszinten németül vagy angolul kommunikál, érti a német hajózási alap szaknyelvet. Képes önállóan vízből mentésre, elsősegélynyújtásra, újraélesztésre.
Tisztántartja a hajót és annak állagát megóvja.
Felügyel a biztonságos csatolásokra, kötésekre.
Maradéktalanul betartja és betartatja a tűz-, munka- és balesetvédelmi szabályokat. A nyíltvízből való mentésre szakképzett és megszerezhető végzettsége alapján jogosult.
Menetben és állás közben a hajógépházat felügyeli, részt vesz a hibák keresésében és megállapításában.
Az egyszerűbb, alkatrészcserés javításokban szakképzett.
Felügyel a közösségi higiénés rendszerek karbantartására és az üzemzavar elhárítására.
Naprakészen tartja a hatósági okmányokat.
Tisztában van a munkakörére, beosztására vonatkozó hatósági szabályokkal és hatályaival.