Az Innovációs és Technológiai Minisztérium gondozásában megjelent a felnőttképzési rendszer változásait részletesen bemutató tájékoztató dokumentum.

A mintegy ötven oldalas szakanyag részleteiben tartalmazza a felnőttképzés megújult rendszerét, a képzéssel kapcsolatos szabályokat. A jogalkalmazói kérdésfelvetésekre is alapozva készült el a tájékoztató, amelynek célja, hogy a stratégiai megfontolások keretrendszerébe foglalja a felnőttképzési rendszer legfontosabb változásait, és gyakorlatias módon – példákkal alátámasztva – bemutassa, elmagyarázza azokat. A tájékoztató rámutat a felnőttképzési rendszer – egyre jobban felértékelődő – stratégiai szerepére és ennek okaira, elemzi a korábbi felnőttképzési rendszer kihívásait, és bemutatja az ezekből levezetett stratégiai célkitűzéseket.

A dokumentum továbbá széleskörű információt szolgáltat a felnőttképzési rendszer megújult környezetéről és szereplőiről, jogszabályi hivatkozásokkal alátámasztva részletesen elemzi a fő változásokat, és megjeleníti a jogszabályok helyes alkalmazásával kapcsolatban felmerülő, gyakran ismétlődő kérdéseket és a szaktárca azokra adott válaszait.