Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum
Magyar Hajózási Technikum

 

a “Munka törvénykönyvéről szóló” 2012. évi I. törvény alapján pályázatot hirdet

 

Óraadóként, vagy részmunka időben az alábbi tantárgyak oktatására:

 • angol nyelv heti 14 óra
 • villamosipari alapismeretek: heti 6 óra
 • informatika tantárgy: heti 6 óra

oktató(k)  munkakör betöltésére.

 

A munkaviszony időtartama: határozott idejű jogviszony

Foglalkoztatás jellege: részmunkaidő, vagy óraadó

A munkavégzés helye: 1131 Budapest, Jász utca 155.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Technikumi és szakképző iskolai oktatásban

 • angol és szakmai angol nyelvtanítása,
 • villamosipari alapismeretek tanítása
 • informatika tantárgy tanítása, valamint az oktatáshoz tartozó adminisztratív feladatok ellátása a vonatkozó jogszabályok és a munkaköri leírás alapján. (Részmunkaidon esetén 3 hónap próbaidővel.)

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Munkavállalók jogállásáról szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Egyetem/ főiskola, szakirányú közismereti vagy szakmai végzetség
 • Magyar állampolgárság
 • Büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Középiskolai pedagógus munkakörben szerzett – Legalább 3 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

 • Önálló-és csapatmunka, számítógépes ismeretek, főleg excel, word,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz
 • végzettséget igazoló okiratok másolata
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
 • motivációs levél
 • erkölcsi bizonyítvány alkalmazás esetén

A munkakör letölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2020. augusztus 24. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 12.

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

 • A pályázatok alapján kiválasztott jelöltekkel történő interjú után a vezetőség dönt.

A pályázat elbírálásának legkésőbbi határideje:

 • Azonnal a vezetőségi döntés alapján

A feladatellátással kapcsolatban további információt a http://hajozasi.hu honlapon található, illetve  a (06 -1) 340-83-46 telefonszámon  tudunk adni.

A pályázó tudomásul veszi, hogy amennyiben felvételt nyer intézményünkbe, jogviszonyát a Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrummal létesíti, így az intézmény bármely feladat-ellátási helyére feladatvégzésre kirendelhető.

 

 

Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum
pályázatot hirdet

BGéSZC Bethlen Gábor Technikumában

angol nyelv oktatója
munkakör betöltésére.

A munkaviszony időtartama:
határozatlan idejű

Foglalkoztatás jellege:
heti 40 óra

A munkavégzés helye:
1157 Budapest, Árendás köz 8.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Angol nyelvi foglalkozások megtartása technikumi 9-13. évfolyamos osztályokban, nyelvi előkészítő osztályban, valamint érettségire épülő, szakképesítésre felkészítő osztályokban

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi
I. törvény rendelkezései szerint és egyéni megegyezés alapján

Pályázati feltételek:
 főiskolai /egyetemi végzettség,
 büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások
 szakmai önéletrajz,
 motivációs levél,
 iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata,
 erkölcsi bizonyítvány (alkalmazás esetén)

A pályázati elbírálásnál előnyt jelent: középiskolai szakmai tapasztalat A munkakör betölthetőségének időpontja: legkorábban 2020. 08.17. A pályázat benyújtásának határideje: 2020.07.15.
A pályázatok benyújtásának módja:
Elektronikusan Zádory Tibor igazgató részére a bethlenszakgimnazium@gmail.com e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2020.07.18.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.bethlenszki.hu

 

Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum
pályázatot hirdet

BGéSZC Arany János Technikuma és Szakképző Iskolájában

Teljes állásban:
1 fő testnevelés szakos
1 fő matek-fizika szakos
Gépész mérnököket, mérnöktanárokat (épületgépész végzettség előnyben)
Gyakorlati oktatókat (épületgépész végzettség)

Óraadóként, vagy részmunka időben (két szak esetén teljes állásban)
angol nyelv heti 11 óra
német nyelv heti 9 óra
magyar nyelv és irodalom heti 12 óra
történelem heti 13 óra

azonnali kezdéssel:
1 fő portás

 

Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum

pályázatot hirdet

BGéSZC Fáy András Technikumában

matematika – fizika szakos oktatói
munkakör betöltésére.

 

 

A munkaviszony időtartama:             határozatlan idejű

Foglalkoztatás jellege:                       teljes munkaidő

A munkavégzés helye:                       1095 Budapest, Mester utca 60−62.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Matematika-, fizikaórák megtartása technikumi 9−12. évfolyamos osztályokban.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései érvényesek, illetve egyéni megegyezés alapján.

 

Pályázati feltételek:

– matematika-fizika szakos középiskolai tanári végzettség,

– büntetlen előélet.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások
– szakmai önéletrajz,

– motivációs levél,

– iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata,

– erkölcsi bizonyítvány (alkalmazás esetén).

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: legkorábban 2020. augusztus 24.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 10.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikusan Zántó Edina igazgató részére a fay.ig@gszc.hu e-mail címen keresztül.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 19.

BGéSZC Kossuth Lajos Két Tanítási Nyelvű Technikum

Angol nyelv – történelem szakos oktató
munkakör

A munkaviszony időtartama:
határozatlan idejű

A munkavégzés helye:
1211 Budapest, Kossuth Lajos utca 12.

A munkakörbe tartozó feladatok:
Angol nyelvű történelem foglalkozások megtartása technikumi 9-12. évfolyamos osztályokban.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi
I. törvény rendelkezései szerint és egyéni megegyezés alapján

Pályázati feltételek:
§ főiskolai /egyetemi végzettség,
§ büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások
§ szakmai önéletrajz,
§ motivációs levél,
§ iskolai végzettséget igazoló dokumentumok

A munkakör betölthetőségének időpontja: legkorábban 2020. 08.17.
A pályázatok benyújtásának módja:
Elektronikusan Kovács Attila igazgató részére a kovacsattila.kossuth@gmail.com e-mail címen keresztül.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.kossuth-csepel.hu

 

 

BGéSZC Kossuth Lajos Két Tanítási Nyelvű Technikum

Matematika szakos oktató
munkakör

A munkaviszony időtartama:
határozatlan idejű

A munkavégzés helye:
1211 Budapest, Kossuth Lajos utca 12.

A munkakörbe tartozó feladatok:
Matematika foglalkozások megtartása technikumi 9-12. évfolyamos osztályokban.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi
I. törvény rendelkezései szerint és egyéni megegyezés alapján

Pályázati feltételek:
§ főiskolai /egyetemi végzettség,
§ büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások
§ szakmai önéletrajz,
§ motivációs levél,
§ iskolai végzettséget igazoló dokumentumok

A munkakör betölthetőségének időpontja: legkorábban 2020. 08.17.
A pályázatok benyújtásának módja:
Elektronikusan Kovács Attila igazgató részére a kovacsattila.kossuth@gmail.com e-mail címen keresztül.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.kossuth-csepel.hu