Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum

pályázatot hirdet

BGéSZC Fáy András Technikumban

matematika – fizika szakos oktatói
munkakör betöltésére.

 

A munkaviszony időtartama:             határozatlan idejű

Foglalkoztatás jellege:                       teljes munkaidő

A munkavégzés helye:                       1095 Budapest, Mester utca 60−62.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Matematika-, fizikaórák megtartása technikumi 9−12. évfolyamos osztályokban.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései érvényesek, illetve egyéni megegyezés alapján.

 

Pályázati feltételek:

– matematika-fizika szakos középiskolai tanári végzettség,

– büntetlen előélet.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások
– szakmai önéletrajz,

– motivációs levél,

– iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata,

– erkölcsi bizonyítvány (alkalmazás esetén).

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: legkorábban 2021. február 10.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. február 3.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikusan Zántó Edina igazgató részére a fay.ig@gszc.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. február 8.

 

 

Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum
Magyar Hajózási Technikum

 

a “Munka törvénykönyvéről szóló” 2012. évi I. törvény alapján pályázatot hirdet

 

 

Részmunka időben az alábbi tantárgy oktatására:

 • angol nyelv heti 14 óra

oktató  munkakör betöltésére.

 

A munkaviszony időtartama: határozott idejű jogviszony

Foglalkoztatás jellege: részmunkaidő,

A munkavégzés helye: 1131 Budapest, Jász utca 155.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: Technikumi és szakképző iskolai oktatásban

 • angol és szakmai angol nyelvtanítása,

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Munkavállalók jogállásáról szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Egyetem / főiskola angol nyelvtanári végzettség
 • Magyar állampolgárság
 • Büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Középiskolai pedagógus munkakörben szerzett – Legalább 3 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

 • Önálló-és csapatmunka, számítógépes ismeretek, főleg excel, word,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz
 • végzettséget igazoló okiratok másolata
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
 • motivációs levél
 • erkölcsi bizonyítvány alkalmazás esetén

A munkakör letölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2020. október 5. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. szeptember 30.

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

 • A pályázatok alapján kiválasztott jelöltekkel történő interjú után a vezetőség dönt.

A pályázat elbírálásának legkésőbbi határideje:

 • Azonnal a vezetőségi döntés alapján

A feladatellátással kapcsolatban további információ a www.hajozasi.hu honlapon található, illetve a (06 -1) 340-83-46 telefonszámon  tudunk adni.

A pályázó tudomásul veszi, hogy amennyiben felvételt nyer intézményünkbe, jogviszonyát a Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrummal létesíti, így az intézmény bármely feladat-ellátási helyére feladatvégzésre kirendelhető.

a “Munka törvénykönyvéről szóló” 2012. évi I. törvény alapján pályázatot hirdet

 

Budapest Gépészeti Szakképzési Centrum
Magyar Hajózási Technikum

1131 Budapest, Jász utca 155.

 

Óraadóként, vagy teljes állásban, vagy részmunkaidőben az alábbi tantárgyak oktatására:

 • Hajós szakmai gépész és villamossági gyakorlati tantárgyak

 

oktató(k)  munkakör betöltésére.

 

A munkaviszony időtartama: határozott idejű jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes állás, részmunkaidő, vagy óraadó

A munkavégzés helye: 1131 Budapest, Jász utca 155.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 • a Hajózási technikus szakképesítés (2016. és 2018. évi kerettanterveiben meghatározott szakmai  tantárgyak tanítása, valamint az oktatáshoz tartozó adminisztratív feladatok ellátása a vonatkozó jogszabályok és a munkaköri leírás alapján. (Munkaviszony esetén 3 hónap próbaidővel.)

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Munkavállalók jogállásáról szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Egyetem / főiskola, szakirányú végzettség vagy szakmai középszintű és hatósági képesítések megléte
 • Magyar állampolgárság
 • Büntetlen előélet

Elvárt kompetenciák:

 • Önálló-és csapatmunka, számítógépes ismeretek, főleg excel, word,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz
 • végzettséget igazoló okiratok másolata
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
 • motivációs levél
 • erkölcsi bizonyítvány alkalmazás esetén

A munkakör letölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2020. október 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. szeptember 28.

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

 • A pályázatok alapján kiválasztott jelöltekkel történő interjú után a vezetőség dönt.

A pályázat elbírálásának legkésőbbi határideje:

 • Azonnal a vezetőségi döntés alapján

A feladatellátással kapcsolatban további információ a www.hajozasi.hu honlapon található, illetve a (06 -1) 340-83-46 telefonszámon  tudunk adni.

A pályázó tudomásul veszi, hogy amennyiben felvételt nyer intézményünkbe, jogviszonyát a Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrummal létesíti, így az intézmény bármely feladat-ellátási helyére feladatvégzésre kirendelhető.

 

 

Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum
pályázatot hirdet

BGéSZC Bethlen Gábor Technikumában

angol nyelv oktatója
munkakör betöltésére.

A munkaviszony időtartama:
határozatlan idejű

Foglalkoztatás jellege:
heti 40 óra

A munkavégzés helye:
1157 Budapest, Árendás köz 8.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Angol nyelvi foglalkozások megtartása technikumi 9-13. évfolyamos osztályokban, nyelvi előkészítő osztályban, valamint érettségire épülő, szakképesítésre felkészítő osztályokban

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi
I. törvény rendelkezései szerint és egyéni megegyezés alapján

Pályázati feltételek:
 főiskolai /egyetemi végzettség,
 büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások
 szakmai önéletrajz,
 motivációs levél,
 iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata,
 erkölcsi bizonyítvány (alkalmazás esetén)

A pályázati elbírálásnál előnyt jelent: középiskolai szakmai tapasztalat A munkakör betölthetőségének időpontja: legkorábban 2020. 08.17. A pályázat benyújtásának határideje: 2020.07.15.
A pályázatok benyújtásának módja:
Elektronikusan Zádory Tibor igazgató részére a bethlenszakgimnazium@gmail.com e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2020.07.18.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.bethlenszki.hu

 

Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum
pályázatot hirdet

BGéSZC Arany János Technikuma és Szakképző Iskolájában

Teljes állásban:
1 fő testnevelés szakos
1 fő matek-fizika szakos
Gépész mérnököket, mérnöktanárokat (épületgépész végzettség előnyben)
Gyakorlati oktatókat (épületgépész végzettség)

Óraadóként, vagy részmunka időben (két szak esetén teljes állásban)
angol nyelv heti 11 óra
német nyelv heti 9 óra
magyar nyelv és irodalom heti 12 óra
történelem heti 13 óra

azonnali kezdéssel:
1 fő portás

 

Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum

pályázatot hirdet

BGéSZC Fáy András Technikumában

matematika – fizika szakos oktatói
munkakör betöltésére.

 

 

A munkaviszony időtartama:             határozatlan idejű

Foglalkoztatás jellege:                       teljes munkaidő

A munkavégzés helye:                       1095 Budapest, Mester utca 60−62.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Matematika-, fizikaórák megtartása technikumi 9−12. évfolyamos osztályokban.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései érvényesek, illetve egyéni megegyezés alapján.

 

Pályázati feltételek:

– matematika-fizika szakos középiskolai tanári végzettség,

– büntetlen előélet.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások
– szakmai önéletrajz,

– motivációs levél,

– iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata,

– erkölcsi bizonyítvány (alkalmazás esetén).

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: legkorábban 2020. augusztus 24.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 10.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikusan Zántó Edina igazgató részére a fay.ig@gszc.hu e-mail címen keresztül.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 19.

BGéSZC Kossuth Lajos Két Tanítási Nyelvű Technikum

Angol nyelv – történelem szakos oktató
munkakör

A munkaviszony időtartama:
határozatlan idejű

A munkavégzés helye:
1211 Budapest, Kossuth Lajos utca 12.

A munkakörbe tartozó feladatok:
Angol nyelvű történelem foglalkozások megtartása technikumi 9-12. évfolyamos osztályokban.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi
I. törvény rendelkezései szerint és egyéni megegyezés alapján

Pályázati feltételek:
§ főiskolai /egyetemi végzettség,
§ büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások
§ szakmai önéletrajz,
§ motivációs levél,
§ iskolai végzettséget igazoló dokumentumok

A munkakör betölthetőségének időpontja: legkorábban 2020. 08.17.
A pályázatok benyújtásának módja:
Elektronikusan Kovács Attila igazgató részére a kovacsattila.kossuth@gmail.com e-mail címen keresztül.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.kossuth-csepel.hu

 

 

BGéSZC Kossuth Lajos Két Tanítási Nyelvű Technikum

Matematika szakos oktató
munkakör

A munkaviszony időtartama:
határozatlan idejű

A munkavégzés helye:
1211 Budapest, Kossuth Lajos utca 12.

A munkakörbe tartozó feladatok:
Matematika foglalkozások megtartása technikumi 9-12. évfolyamos osztályokban.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi
I. törvény rendelkezései szerint és egyéni megegyezés alapján

Pályázati feltételek:
§ főiskolai /egyetemi végzettség,
§ büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások
§ szakmai önéletrajz,
§ motivációs levél,
§ iskolai végzettséget igazoló dokumentumok

A munkakör betölthetőségének időpontja: legkorábban 2020. 08.17.
A pályázatok benyújtásának módja:
Elektronikusan Kovács Attila igazgató részére a kovacsattila.kossuth@gmail.com e-mail címen keresztül.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.kossuth-csepel.hu

Ez a weboldal cookie-kat (sütiket) használ. A weboldalon történő további böngészéssel hozzájárul a cookie-k használatához! További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás