A Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíj a szakképzésben részt vevő, hiányszakmát tanuló diákokat segíti. Ösztöndíjra jogosultak az első szakképesítésre felkészítő, államilag támogatott, nappali munkarendű, iskolai rendszerű szakképzésben részt vevő, tanulói jogviszonyban lévő fiatalok tanulmányi eredményüktől függően A szakképzésben részt vevő tanuló ösztöndíjra attól a tanévtől kezdődően válik jogosulttá, amelyben az általa