Autóelektronikai műszerész

54 525 01

Az engedély száma: E-001279/2014/A006
Tanfolyam indulása: jelentkezés folyamatos
Szakmai vizsga: komplex szakmai vizsga

 

A képzés megkezdésének feltételei:

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Szakmai előképzettség:
Előírt gyakorlat:
Pályaalkalmassági követelmények:
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges
Elmélet / gyakorlat aránya: 50% / 50%
Képzési idő, (elmélet/gyakorlat): 800 óra (400 óra / 400 óra)
Képzési napok: Heti 1-3 alkalom

 

A képzés célja:

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

Az autóelektronikai műszerész a javítási folyamat egészében önállóan, illetve a munkatársaival közösen összetett feladatokat lát el.
A hibás gépjárművekkel kapcsolatos diagnosztikai, elektromos-javítási feladatokat magas szinten végzi, és felismeri a gépjármű egyéb  hibáit is. A hibák kihatásait felismeri, elemzi.
A munkatevékenysége során együttműködik a javítás egyéb területein dolgozó munkatársaival, így biztosítja a komplex javítási tevékenység összehangolt működését, melynek révén hozzájárul a szervezet teljesítményének folyamatos növeléséhez, a szervezet céljainak eléréséhez.
Ellátja a munkafelvételi, ügyfélkezelési feladatokat, szükség esetén árajánlat készítésénél is közreműködik.
Feladata a tevékenységi körének megfelelő diagnosztikai műszerek és készülékek, valamint adott esetben a szükséges garázsberendezések üzemeltetése, felügyelete és ellenőrzése is. Ezért ismernie kell e berendezések működési elvét, üzemeltetési feltételeit.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • a gépjármű villamos hálózatának áttekintésére, a vezetékhálózat és a csatlakozások ellenőrzésére, javítására, a hálózat működésének biztosítására, tekintettel a villamos energiatermelés és fogyasztás egyensúlyára;
 • a villamos hálózat soros kommunikációs rendszereinek hibafeltárására, a vonatkozó diagnosztikai hibakódok értelmezésére, a speciális hálózatok (pl. optikai) javítására;
 • soros-, párhuzamos-, perifériadiagnosztika segítségével műszeres vizsgálatokra az egyes alrendszerekben, a jeladók és beavatkozók tekintetében;
 • a gépjármű akkumulátorokat – azok tulajdonságainak ismeretében – összehasonlítani, a jármű-specifikus kiválasztást elvégezni, diagnosztikai vizsgálatát végrehajtani, megfelelő töltöttségét biztosítani a jármű hálózatán belül vagy külső feszültségforrásról;
 • a töltési, indítórendszert és részegységeit (pl. generátor, feszültségszabályzó, indítómotor stb.) ellenőrizni, beépített vagy kiszerelt állapotban javítani, felújítani, az alkatrészcseréket elvégezni;
 • az elektronikus gyújtási rendszerek különböző rendszerváltozatait beazonosítani, a részegységek, alkatrészek funkcióit, működését megérteni, az összetett rendszer működésében bekövetkezett hiba esetén a hibajelenségből és a diagnosztikai ellenőrzés során nyert adatokból behatárolni a hiba okát, majd hálózati vagy alkatrészvizsgálat után elvégezni a javítást;
 • Ottó- és dízelmotorok, hibrid hajtású járművek, elektronikusan irányított tüzelőanyag ellátó-, keverékképző, rendszereinek diagnosztizálására, karbantartására: képes elvégzi a jeladók, beavatkozók egyedi vizsgálatát, alkatrészcserével történő javítását;
 • a világító, fény- és hangjelző berendezések hatósági előírásoknak megfelelő kialakításának és működésének ellenőrzésére, rendszervizsgálatra, alkatrészcserés vagy egyéb javítására;
 • a szélvédő törlő és mosóberendezések ellenőrzésére, karbantartására és javítására;
 • a fűtő és légkondicionáló berendezés elektromos rendszerének ellenőrzésére, javítására, karbantartására;
 • menetdinamikai szabályzó rendszerek (ABS, ASR, ESP), elektromechanikus szervokormányok diagnosztikai vizsgálatára, karbantartására, a jeladók, beavatkozók egyedi vizsgálatára, alkatrészcserés és egyéb javítására;
 • a passzív biztonsági rendszerek (pl. légzsák és övfeszítő) ellenőrzésére, hálózati és alkatrészcserés javítására, figyelembe véve a biztonsági előírásokat;
 • aktív biztonsági rendszerek (pl. tolatóradar, parkolást segítő rendszer, holttér-figyelés, sávelhagyás-figyelmeztetés, aktív tempomat stb.) ellenőrzésére, kalibrálására, hálózati és alkatrészcserés javítására, figyelembe véve a biztonsági előírásokat;
 • a vagyonvédelmi rendszerek (riasztó, központi zár stb.) utólagos beszerelésére, karbantartására, ellenőrzésére, javítására;
 • egyéb elektromos és elektronikus rendszerek vizsgálatára, ellenőrzésére, javítására;
 • a folyamatos önképzésre, a szakterületét érintő újabb technikai megoldások megismerésére.

 

FEOR száma 7331 7341 4132
FEOR megnevezése Gépjármű- és motorkarbantartó, -javító Villamos gépek és készülékek műszerésze, javítója Szállítási, szállítmányozási nyilvántartó
A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök): Autóbusz-szerelő
Autódiagnosztikai szerelő
Autójavító
Közúti járműszerelő
Teherautó szerelő
Akkumulátor-javító és kezelő
Autóelektronikai műszerész
Autóvillamossági szerelő
Gépjárműriasztó szerelő
Akkumulátor-javító és kezelő
Gépjármű diszpécser
Fuvarozási ügyintéző

 

 

SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
azonosító száma megnevezése
10416-12
10417-12
10418-12
10419-12
10420-12
11498-12
11499-12
Közlekedéstechnikai alapok
Közlekedéstechnikai gyakorlatok
Járműkarbantartás
Járműszerkezetek javítása
Autóelektronikai műszerész feladatai
Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
Foglalkoztatás II.

 

A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
10416-12
10417-12
10418-12
10419-12
10420-12
11498-12
11499-12
Közlekedéstechnikai alapok
Közlekedéstechnikai gyakorlatok
Járműkarbantartás
Járműszerkezetek javítása
Autóelektronikai műszerész feladatai
Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
Foglalkoztatás II.
írásbeli, szóbeli
gyakorlati
gyakorlati,
gyakorlati, írásbeli, szóbeli
gyakorlati, írásbeli, szóbeli
írásbeli
írásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

Érdeklődni:

Budapesti Gépészeti SZC
Fáy András Közlekedésgépészeti, Műszaki Szakgimnáziuma

Tóth László
e-mail: toth_fay@yahoo.co.uk
Tel: 06-1-215-4951