Autószerelő

54 525 02

Az engedély száma: E-001279/2014/A021
Tanfolyam indulása: jelentkezés folyamatos
Szakmai vizsga: komplex szakmai vizsga

 

A képzés megkezdésének feltételei:

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Szakmai előképzettség:
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges
Pályaalkalmassági követelmények:
Emélet/gyakorlat aránya: 50% / 50%
Képzési idő: 800 óra (400 óra – 400 óra)
Időbeosztás: Heti 1-3 alkalom

 

A képzés célja:

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

Az autószerelő a közúti járművek valamennyi gépészeti és elektronikusan irányított egységére vonatkozó műszaki állapotvizsgálati, hibafeltárási és hibaelhárítási, valamint javítási és beállítási műveleteket hajt végre. Tevékenysége során azonosítja a járművet, annak főegységeit és szemrevételezéssel, illetve műszeres méréssel hibafeltárást, műszaki állapotvizsgálatot végez. Megtervezi a munkafolyamatot és közreműködik az árajánlat készítésénél. Javítás esetén azonosítja és kiválasztja a szükséges alkatrészeket, megtervezi a technológiát, elvégzi a szerelési műveleteket, majd méréssel, próbával ellenőrzi. Az autószerelő a közúti járművön környezetvédelmi és közlekedésbiztonsági ellenőrző mérést hajt végre, a szükséges javítási és bizonylatolási dokumentációt kiállítja.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • elvégezni a gépjármű időszakos karbantartását, a szervizműveleteket;
 • gépjárművek részegységeit megvizsgálni, javítani;
 • kiválasztani a szükséges mérési, vizsgálati módszert;
 • szemrevételezéssel és diagnosztikai módszerekkel meghatározni a hibák lehetséges okait;
 • eldönteni, hogy a hiba beállítással vagy alkatrészcserével szüntethető-e meg;
 • kiválasztani a megfelelő alkatrészt, segédanyagot, célszerszámot;
 • műszaki vizsgára felkészíteni a gépjárművet;
 • munkája során használni a rendelkezésre álló dokumentációt, adatbázisokat;
 • alkalmazni a korszerű számítástechnikai eszközöket, az elektronikusan irányított rendszerek vizsgálatához szükséges rendszer-tesztereket;
 • elkészíteni, kitölteni a munkavégzéshez szükséges dokumentumokat;
 • a munkavégzés biztonsági és környezetvédelmi előírásait betartani;
 • kezelni a munkafolyamat során keletkezett veszélyes anyagokat, hulladékokat;
 • kapcsolatot tartani az ügyféllel, az ellenőrző hatóságokkal;
 • szakmai tudását karbantartani és fejleszteni;
 • gondoskodni a műszerek folyamatos hitelesítéséről;
 • rendben tartani a munkaterületet, tisztán tartani a szerszámokat.
FEOR száma 7331 4132
FEOR megnevezése Gépjármű- és motorkarbantartó,-javító Szállítási, szállítmányozási nyilvántartó
A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök): Autóbusz-szerelő
Autódiagnosztikai szerelő
Autójavító
Közúti járműszerelő
Teherautó szerelő
Gépjármű diszpécser
Fuvarozási ügyintéző

 

SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
azonosító száma megnevezése
10416-16
10417-16
10418-16
10421-16
10422-16
11498-12
11499-12
Közlekedéstechnikai alapok
Közlekedéstechnikai gyakorlatok
Járműkarbantartás
Autószerelő feladatai
Járműdiagnosztika
Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
Foglalkoztatás II.

 

A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
10416-16
10417-16
10418-16
10421-16
10422-16
11498-12
11499-12
Közlekedéstechnikai alapok
Közlekedéstechnikai gyakorlatok
Járműkarbantartás
Autószerelő feladatai
Járműdiagnosztika
Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
Foglalkoztatás II.
írásbeli, szóbeli
gyakorlati
gyakorlati
gyakorlati, írásbeli, szóbeli
gyakorlati, írásbeli, szóbeli
írásbeli
írásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

 

 

Érdeklődni:

Budapesti Gépészeti SZC
Csonka János Műszaki Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

Ács Sándor
e-mail: infocsonka@csonka-bp.sulinet.hu
tel.: 06-1-403-2677