Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló

35 522 03

Az engedély száma: E-001279/2015/A015
Tanfolyam indulása: jelentkezés folyamatos
Szakmai vizsga:

 

A képzés megkezdésének feltételei:

Bemeneti kompetenciák:
Iskolai végzettség:
Szakmai végzettség:
Egyéb feltételek: 34 522 04 Villanyszerelő, vagy középfokú, vagy felsőfokú erősáramú végzettség és a vonatkozó SZVK 7. Egyebek fejezetben foglaltak alapján (mellékletként csatolva)
Szakmai gyakorlat: 3 év erősáramú szakmai gyakorlat, az előírt szakmai végzettség megszerzését követően
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges
Szakmai alkalmassági követelmények:
Elmélet / gyakorlat aránya: 90% / 10% (72 óra / 8 óra)
Képzési idő, (elmélet/gyakorlat): 80 óra (16 képzési nap, napi 5 óra)
Megengedett hiányzás: az összes óraszám 10 % -a
Képzési napok: kedd vagy csütörtök 16.00 órától
Képzési díj: 130.000 Ft
Vizsgadíj: 35.000 Ft
Tanfolyam összköltsége: 165.000 Ft (a tanfolyami díj tartalmazza a tankönyv és a modulzáró vizsga díjait)

 

A képzés célja:

Erősáramú villamos berendezések hibavédelmi (érintésvédelmi) rendszerének szabvány szerinti kialakításának, megfelelő műszaki állapotának szemrevételezéses és műszeres ellenőrzése, az ellenőrzés eredményének dokumentálása

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:

 • szerelői ellenőrzést és érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálatot végezni
 • hibavédelmi (érintésvédelmi) módot megállapítani
 • EPH kialakítást ellenőrizni
 • védővezető és az üzemi nullavezető szétválasztását vizsgálni
 • TN rendszer (nullázás) kialakítását ellenőrzi
 • hurokimpedanciát mérni
 • kioldószervet ellenőrizni, értékelni
 • megengedettnél nagyobb hurok impedancia okát feltárni
 • TT rendszer (védőföldelés) kialakítását ellenőrizni
 • földelési- és földelési-hurok ellenállást mérni
 • IT rendszer (szigetelt rendszer) érintésvédelmét ellenőrizni
 • földelési ellenállást és zárlati áramot mérni
 • védővezető nélküli hibavédelmi (érintésvédelmi) módokat ellenőrizni
 • szigetelési ellenállás méréseket végezni,
 • hibákat feltárni, és minősíteni
 • mérési eredményeket jegyzőkönyvben rögzíteni, értékelni
 • érintésvédelmi minősítő iratot készíteni

 

A szakképesítés- ráépülés munkaterületének rövid leírása és a legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok):

A B C
FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítés- ráépüléssel betölthető munkakör(ök):
7524 Épületvillamossági szerelő, villanyszerelő Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló

 

 

SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
azonosító száma megnevezése
11267-12 Érintésvédelmi szabványosság felülvizsgálata

 

A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

 

A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
11267-12 Érintésvédelmi szabványosság felülvizsgálata írásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

 

MELLÉKLET – 7. EGYEBEK

A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei:

A 5.3.3. szóbeli vizsgatevékenység alól mentesülhet az a vizsgázó, aki a I. írásbeli vizsgarész Megoldásban meghatározott minimális pontszámát teljesíti, és a „fakultatív feladatok”-at hibátlanul megoldja. A 2. Szakképesítéshez kapcsolódó további jellemző adatok fejezetben a szakmai előképzettségként feltüntetett villanyszerelő, illetve középfokú vagy felsőfokú erősáramú végzettségnek a következők fogadhatók el:

Villanyszerelő:

a helyi ipari tanulóképzésről szóló 1/1956. (VII. 24.) VKGM rendelet,
az ipari (műszaki), mezőgazdasági és kereskedelmi tanulók, valamint a tanulóviszonyban nem álló dolgozók szakmunkásvizsgájáról szóló 2/1959. (IV. 10.) MüM rendelet, a szakmunkásképzésről szóló 1969. évi VI. törvény végrehajtásáról szóló 13/1969. (XII. 30.) MüM rendelet, továbbá a szakközépiskolákban és a szakmunkásképző iskolákban oktatható szakokról, illetőleg szakmákról szóló 18/1986. (VIII. 26.) MM rendeletalapján,

 •          625 számú Villanyszerelő,
 •          503 számú Villanyszerelő,
 •          505 számú Villanyszerelő leágazásai
 •          505-1 Erősáramú berendezés-szerelő,
 •          505-2 Épületvillamossági szerelő,
 •          505-3 Vasút villamossági szerelő,
 •          505-4 Villamoshálózat-szerelő,
 •          506 számú Általános Villanyszerelő,

valamint az Országos Képzési Jegyzékről szóló 7/1993. (XII. 30.) MüM, 27/2001. (VII. 27.) OM, 37/2003. (XII. 27.) OM, illetve az 1/2006. (II. 17.) OM rendeletek alapján

 •          07 2 7624 02 31 17 számú Villanyszerelő,
 •          33 5216 03 számú Villanyszerelő,
 •          33 522 04 1000 00 00 számú Villanyszerelő

a technikusminősítésről szóló 5/1972. (V. 16.) NIM rendelet,
a technikusminősítésről szóló 18/1972. (XI. 17.) ÉVM rendelet,
a technikusminősítésről szóló 1/1972. (VI. 14.) KGM rendelet, továbbá
a műszaki szakközépiskolákban folyó technikus- és szakmunkásképzésről szóló 16/1984. (IX. 12.) MM rendelet alapján,

 •          (41.) (21-0600) Villamosenergia-ipari technikus,
 •          (36.) Épületvillamossági technikus,
 •          (42.) Villamos gép és berendezési technikus,
 •          (10.10) Erősáramú gép és készülék gyártó technikus

valamint az Országos Képzési Jegyzékről szóló 7/1993. (XII. 30.) MüM, 27/2001. (VII. 27.) OM, 37/2003. (XII. 27.) OM, illetve az 1/2006. (II. 17.) OM rendeletek alapján

 •          52 5422 01 Elektrotechnikai technikus,
 •          52 5422 02 Erősáramú elektronikai technikus,
 •          52 5422 03 Villamos gép- és berendezési technikus,
 •          07 5 3118 16 30 18 Villamos gép- és berendezési technikus,
 •          54 522 01 0000 00 00 Erősáramú elektrotechnikus,
 •          szakközépiskolai végzettséget igazoló bizonyítvány a következő bejegyzéssel:
 •          villamos energiaipari munkák végzésére képesít,
 •          villamosmérnök, villamos üzemmérnök, mérnöktanár, műszaki tanár erősáramú szakon; az oklevélben következő szakirányok (ágazatok) valamelyike szerepel:
 •          villamos művek,
 •          villamos gépek,
 •          villamos energetika,
 •          épületvillamosítás,

amennyiben csak a Villamosmérnök végzettség került az oklevélben feltüntetésre és a villamos energetika szakirány nem állapítható meg, akkor a szakirányú előképzettséget a leckekönyvből (index) kell a következők szerint megállapítani.

Megfelelő az előképzettség, ha a villamosmérnök a villamos energetika szakirány következő tantárgyaiból legalább kettőt úgy vett fel, hogy minimálisan 4 féléven keresztül legalább heti 2 óra előadáson és legalább 3 féléven keresztül heti 2 óra laborgyakorlaton vett részt, és/vagy minimálisan 14 kreditet teljesített a következő tárgyak valamelyikéből

 •          Elosztó berendezések és védelmek
 •          Védelmek és automatikák
 •          Túláramvédelem
 •          Kapcsolástechnika
 •          Nagyfeszültségű technika és berendezések
 •          Szigeteléstechnika
 •          Villamos művek
 •          Villamosenergia-átvitel
 •          Villamos energetika
 •          Villamosenergia-ellátás
 •          Villamos gépek és alkalmazások
 •          Villamos energia kisfeszültségű készülékei
 •          Villamos kapcsolókészülékek
 •          Villamos készülékek
 •          Energetikai villamos készülékek és berendezése
 •          Villamosenergia-rendszerek üzeme és irányítása
 •          Épületenergetika

 

Érdeklődni:

Oktatásszervező: Kapás István kapas.istvan@oveges.hu
Felnőttképzési referens: Selymesi Ferenc: selymi.ferenc@oveges.hu

Tel: 061/246-1579/ 129 mellék