Mozgólépcső ellenőr

62 521 02

Az engedély száma: E-001279/2015/A019
Tanfolyam indulása: jelentkezés folyamatos
Szakmai vizsga:

 

A képzés megkezdésének feltételei:

Bemeneti kompetenciák:
Iskolai végzettség: felsőfokú iskolai végzettség
Szakmai végzettség:
Beszámítható egyéb szakmai előképzettségek: A szakma gyakorlásának megfelelő következő műszaki képzési területen szerzett felsőfokú végzettségek, illetve szakképzettségek fogadhatóak el
 • okleveles gépészmérnöki, illetve gépészmérnöki;
 • okleveles közlekedésmérnöki, illetve közlekedésmérnöki;
 • okleveles villamosmérnöki, illetve villamosmérnöki;
 • vagy ezekkel egyenértékűnek elismert végzettség.
Előírt gyakorlat:  legalább három év szakirányú gyakorlat
Pályaalkalmassági követelmények:
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat:
Elmélet / gyakorlat aránya: 90% / 10% (225 óra / 25 óra)
Képzési idő, (elmélet/gyakorlat): 250 óra (50 képzési nap, napi 5 óra)
Megengedett hiányzás: az összes óraszám 10 % -a
Képzési napok: kedd, csütörtök 16.00 órától
Képzési díj: 360.000 Ft
Vizsgadíj: 40.000 Ft vizsgadíj
Tanfolyam összköltsége: 400.000 Ft (a tanfolyami díj tartalmazza a tankönyv és a modulzáró vizsga díjait)

 

A szakképesítés- ráépülés munkaterületének rövid leírása és a legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok):

A B C
FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítés- ráépüléssel betölthető munkakör(ök):
3213 Építőipari szakmai irányító, felügyelő Mozgólépcső ellenőr

 

A mozgólépcső ellenőr:

 • elvégzi az üzembe helyezés előtti, az ellenőrző (javítás utáni) vizsgálatokat, a periodikus műszaki biztonságtechnikai vizsgálatokat (fővizsgálatot, ellenőrző vizsgálatot és a karbantartás megfelelőségének műszaki felülvizsgálatát)
 • a vizsgálat eredményéről tájékoztatja a tulajdonost, az üzemeltetőt és saját munkáltatóját
 • hatósági beavatkozás szükségessége esetén értesíti a jogszabályban meghatározott szervezeteket
 • közvetlen baleset- vagy életveszélyt eredményező hiba (hiányosság), továbbá a biztonságos működést veszélyeztető eset észlelésekor intézkedik az üzemeltetés azonnali leállítására és az üzemeltetés szüneteltetésére a veszélyhelyzet megszüntetéséig
 • hat hónapot meghaladó leállítás esetén külön jogszabályban meghatározott módon intézkedik, illetve ellenőrzi a mozgólépcső, ill. mozgójárda veszélytelenítését
 • adatot szolgáltat a felvonók és mozgólépcsők országos központi nyilvántartásához

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:

 • elvégezni az üzembe helyezés előtti vizsgálatot (tanúsító vizsgálatot), ellenőrző vizsgálatot (javítás utáni vizsgálatot), a periodikus biztonságtechnikai ellenőrző vizsgálatokat (fővizsgálatot, időszakos vizsgálatot, karbantartás megfelelőségét ellenőrző vizsgálatot), az önálló ellenőr által végezhető periodikus biztonságtechnikai ellenőrző vizsgálatot (karbantartás megfelelőségét ellenőrző vizsgálatot)
 • mechanikai méréseket (hossz, szög, helyzet, sebesség, gyorsulás, rántás, tömeg, erő, alakváltozás, hőmérséklet) és villamos alapméréseket végezni (egyen- és váltakozó áramú áramkörben: feszültség, áramerősség, ellenállás, frekvencia, fázissorrend)
 • tanulmányozni és értelmezni az építészeti, a gépészeti és az elektromos dokumentációkat, ellenőrizni a mozgólépcső illetve mozgójárda engedélyezési és kivitelezési terveit, dokumentációit, a tanúsítványok, megfelelőségi nyilatkozatok, kivitelezői nyilatkozat, EMC-nyilatkozat, érintésvédelmi jegyzőkönyv, a kezelési, karbantartási, üzemeltetési, mentési utasítások meglétét, tartalmát
 • ellenőrizni a mozgólépcső, mozgójárda, hosszúkarú mozgólépcső, szabadtéri mozgólépcső és mozgójárda létesítésére, üzemeltetésére vonatkozó követelmények és előírások teljesülését (törvények, rendeletek, szabványok, egyéb előírások), vizsgálni, hogy a mozgólépcső építészeti elhelyezése, környezete megfelel-e a létesítési és tűzvédelmi követelményeknek, ellenőrizni, hogy az alkalmazott épületszerkezetek állékonysága, terhelhetősége és tűzállósági határértéke megfelelő-e
 • ellenőrizni a mozgólépcső, illetve a mozgójárda érintésvédelmi jegyzőkönyvét, a kezelési, karbantartási, üzemeltetési utasítások meglétét, tartalmát
 • vizsgálni, hogy a beépített, laboratóriumi vizsgálatra kötelezett részegységek (lépcsőkocsik, hevederek, mozgókorlátok) egyeznek-e a mozgólépcső, illetve a mozgójárda dokumentációjában előírtakkal, rendelkeznek-e az előírt tanúsítvánnyal és megfelelőségi nyilatkozattal
 • ellenőrizni a mozgólépcsők, illetve a mozgójárdák engedélyezési, illetve kiviteli terveihez tartozó számításokat (forgalmi képességgel kapcsolatos számítások, statikai és szilárdságtani számítások, a vonóláncok szilárdsága, biztonsági tényezője, a tartóváz lehajlása
 • ellenőrizni a mozgólépcső épületszerkezethez való rögzítését és a rezgésszigetelést, ellenőrizni, hogy az alkalmazott épületszerkezetek, feltámasztási pontok, emelési pontok és a szállítási útvonalak állékonysága, terhelhetősége megfelelő-e (statikusi szakvélemény), ellenőrizni a lejtakna megfelelőségét, az előírt építészeti méretek és biztonsági távolságok megfelelőségét, egyeznek-e az engedélyezett tervvel, megfelelnek-e az előírásoknak, ellenőrzi a mozgólépcső, illetve a mozgójárda geometriai méreteit
 • ellenőrizni a mechanikus biztonsági berendezések meglétét és megfelelőségét
 • ellenőrizni a mechanikus részegységek beállítását, a lépcsőkocsik és a mozgókorlátok sebességét, a láncok és egyéb kenési helyek (automatikus) kenését, a mozgókorlát, a mellvédek kialakítását, állapotát, a lépcsőszalag, a járólapok, a heveder, a fésűk kialakítását, állapotát
 • ellenőrizni a vezetőpályák, végálláskapcsolók, láncok, csapágyak megfelelő kialakítását, állapotát
 • ellenőrizni a mozgólépcső, illetve a mozgójárda áramfelvételét különböző terhelési viszonyok és a kétféle menetirány mellett, vizsgálni a hajtómű kialakítását, állapotát, rögzítését, rezgésszigetelését, a lánchajtás, a szíjhajtás, a poligonkerék kialakítását, megmérni a zaj- és rezgési szinteket, ellenőrizni a fordítóállomás biztonsági berendezéseit (láncfeszítés), a lépcsőkocsik, illetve a heveder megvezetését és a görgők kialakítását, állapotát, az alakzáró hajtásokat, szíjhajtásokat, multiplex lánchajtásokat
 • ellenőrizni az üzemi fék és a kiegészítő fék (mechanikus fékszerkezet) kialakítását, működését különböző terhelési viszonyok mellett, kiszámítani a fékterhelést, megmérni a fékutakat, a gyorsulást és a lassulást, felvenni a fékszerkezet(ek) kezdeti jelleggörbéit
 • ellenőrizni a burkolatok mechanikai szilárdságát, a tömegközlekedési mozgólépcsők követelményeinek betartását
 • ellenőrizni a túlsebesség korlátozásának, az akaratlan irányváltás megakadályozásának megoldását, működését, az elektromos berendezések megfelelőségét (dokumentációval való megegyezőség, érintésvédelem, túláramvédelem, biztonságtechnikai földelés, biztonságos áramtalanítás), ellenőrizni a mozgólépcső, illetve a mozgójárda vezérlési dokumentációit, értelmezni és a rajzon ellenőrizni az elektromos áramkörök működését
 • ellenőrizni a mozgólépcső, illetve a mozgójárda fő-, biztonsági és jelző áramköreinek helyes működését, funkcionális próbával ellenőrizni a vezérlés helyes működését, üzemi próbák alapján meggyőződik a mozgólépcső, illetve a mozgójárda rendeltetésszerű működéséről
 • ellenőrizni a motor hővédelmét, az elektromos vezetékek kiválasztását, szigetelését, a sorkapocs-kötéseket, a véletlen érintés elleni mechanikai védelmeket, ellenőrizni a villamos biztonsági berendezések és biztonsági kapcsolók (kapcsolások) meglétét és megfelelőségét, működőképességét, szabványos kialakítását, beállítását, a vezérlés helyes működését karbantartási üzemmód során
 • gyártói segédlet alapján ellenőrizni a berendezés hibadiagnosztikai rendszerének működését
 • ellenőrizni az üzemügyelet, illetve a diszpécserközpont megfelelő működését, a vészjelzés, illetve a távvészjelzés kialakítását, helyes és jóváhagyott működését
 • ellenőrizni, hogy a berendezést rendszeresen és szakszerűen karbantartják-e, az üzemeltetés biztonságos-e, ellenőrizni a mozgólépcső általános műszaki állapotát, a részegységek és az alkatrészek kopását, meghatározza a szükséges javítások mértékét és javaslatot tesz a szükséges felújításokra
 • biztonságot érintő hiányosság esetén megelőző intézkedést tenni, szükség esetén leállítani a berendezést
 • megállapításait a gépkönyvben és jegyzőkönyvben dokumentálni, illetve azokról tájékoztatni az üzemeltetőt, teljesíteni az országos nyilvántartás felé fennálló adatszolgáltatási és bejelentési kötelezettségét, műszaki, jogi, gazdaságossági célú felhasználásra szakvéleményt készíteni

 

SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
azonosító száma megnevezése
10344-12
10346-12
Felvonóellenőri és mozgólépcső-ellenőri jogi, pénzügyi feladatok
Mozgólépcső-ellenőri szakmai feladatok

 

A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
10344-12
10346-12
Felvonóellenőri és mozgólépcső-ellenőri jogi, pénzügyi feladatok
Mozgólépcső-ellenőri szakmai feladatok
írásbeli
szóbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

 

Érdeklődni:

Oktatásszervező:           Kapás István kapas.istvan@oveges.hu
Felnőttképzési referens:            Selymesi Ferenc: selymi.ferenc@oveges.hu

Tel:   061/246-1579/ 129 mellék

ELÉGEDETTSÉG MÉRÉS KIÉRTÉKELÉS

Képző: Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum 1138 Budapest Váci út 179-183

Képzés helye: Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum Öveges József Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 1117 Budapest, Fehérvári út 10.

Képzés megnevezése:                                                                                 OKJ 62 521 02 Mozgólépcső ellenőr

Képzés intézményi azonosítószáma:                                                                                               1-MLE-ÖJ-17

Képzésen résztvevő:                                                                                                                                    8 fő

Válaszadó:                                                                                                                                                   8 fő

Ez a weboldal cookie-kat (sütiket) használ. A weboldalon történő további böngészéssel hozzájárul a cookie-k használatához! További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás