Villámvédelmi felülvizsgáló

35 522 16

Az engedély száma: E-001279/2015/A017
Tanfolyam indulása: jelentkezés folyamatos
Szakmai vizsga:

 

A képzés megkezdésének feltételei:

Bemeneti kompetenciák:
Iskolai végzettség:
Szakmai végzettség:
Egyéb feltételek: 34 522 04 Villanyszerelő, vagy középfokú, vagy felsőfokú erősáramú végzettség és a vonatkozó SZVK 7. Egyebek fejezetben foglaltak alapján (mellékletként csatolva)
Szakmai gyakorlat: 3 év erősáramú szakmai gyakorlat, az előírt szakmai végzettség megszerzését követően
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges
Szakmai alkalmassági követelmények:
Elmélet / gyakorlat aránya: 90% / 10% (108 óra / 12 óra)
Képzési idő, (elmélet/gyakorlat): 120 óra (24 képzési nap, napi 5 óra)
Megengedett hiányzás: az összes óraszám 10 % -a
Képzési napok: kedd vagy csütörtök 16.00 órától
Képzési díj: 150.000 Ft
Vizsgadíj: 35.000 Ft
Tanfolyam összköltsége: 185.000 Ft (a tanfolyami díj tartalmazza a tankönyv és a modulzáró vizsga díjait)

 

A képzés célja:

Épületek, építmények külső és belső villámvédelmi berendezéseinek szabvány illetve dokumentáció szerinti kialakításának, megfelelő műszaki állapotának szemrevételezéses és műszeres ellenőrzése, az ellenőrzés eredményének dokumentálása.

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:

 • felülvizsgálni azokat a külső és belső villámvédelmi berendezéseket, melyeket 2010 előtt kiadott jogszabály, illetve az MSZ 274 szabványsorozat alapján létesítettek
 • megvizsgálni és a felülvizsgálatban felhasználni a rendelkezésére bocsátott dokumentációt (tűzveszélyességi osztályba sorolás, épületek építészeti rajzai, villámvédelem tervdokumentációja, érintésvédelmi, valamint erősáramú berendezés szabványossági felülvizsgálatáról készült minősítő iratok, VVF jegyzőkönyvek)
 • a meglévő dokumentációkat a tényleges állapottal összevetni, ellenőrizni az épületek, építmények villámvédelmi csoportosítását, különös tekintettel a változásokra
 • összevetni a villámhárító berendezés (felfogó, levezető, földelő, méret) szükséges fokozatát a tervezettel ellenőrizni, hogy a meglévő villámhárító berendezés megfelel-e a szükséges fokozatra előírt értékeknek
 • ellenőrizni az egyéb műszaki követelmények teljesülését (belső villámvédelem, vezetők rögzítése, összekötése, műszaki állapot)
 • villámimpulzus elleni védelem meglétét, valamint koordinációját ellenőrizni
 • felülvizsgálói jelentést készíteni
 • felülvizsgálni azokat a külső és belső villámvédelmi berendezéseket, melyeket 2010 után kiadott jogszabály, illetve magyar műszaki normatíva alapján létesítettek
 • új létesítésnél megvizsgálni és dokumentálni a villámvédelmi berendezés eltakarásra kerülő részeit
 • megvizsgálni és a felülvizsgálatban felhasználni a rendelkezésére bocsátott dokumentációt (villámsűrűség, tűzveszélyességi osztályba sorolás, épületek építészeti rajzai, az építmény helyszínrajza a csatlakozó fémes hálózatokkal, villámvédelem kiviteli és megvalósulási tervdokumentációja, érintésvédelmi, valamint erősáramú berendezés szabványossági felülvizsgálatáról készült minősítő iratok, VVF jegyzőkönyvek, árnyékolási mérési jegyzőkönyvek, villámvédelmi rendszer karbantartási napló)
 • a meglévő dokumentációkat a tényleges állapottal összevetni, különös tekintettel a kiviteli tervben rögzített környezeti létesítési és használati paraméterek esetleges (külső – belső) változására
 • megállapítani az épületek, építmények megvalósult villámvédelmi rendszerének osztályát és a villámvédelmi szintjét (LPL, LPS)
 • megállapítani az épületek, építmények megvalósult villám elektromágneses impulzusa elleni védelmi rendszerének osztályát (LPMS)
 • áttekinteni a kockázat számítás bemenő paramétereit és a belső övezetek változatlanságát, ellenőrizni, hogy a számított kockázatok megfelelnek-e a jogszabály követelményeinek
 • ellenőrizni az előbbiek alapján villámhárító berendezés (felfogó, levezető, földelő, méret, potenciálkiegyenlítés) szükséges osztályát
 • ellenőrizni, hogy a meglévő villámvédelmi rendszer (LPS) megfelel-e a szükséges villámvédelmi osztályra előírt értékeknek (anyag, geometria)
 • ellenőrizni, hogy a meglévő villám elektromágneses impulzusa elleni védelmi rendszer (LPMS) megfelel-e a szükséges villámvédelmi osztályra előírt követelményeknek (potenciálkiegyenlítés, védelmi készülékek, koordinálás, árnyékolások)
 • ellenőrizni a teljes villámvédelmi rendszer (LPS és LPMS) műszaki állapotát (állékonyság, szilárdság, felületvédelem, összecsatolások, korróziós állapot, árnyékolások bekötése, árnyékoló héjak folytonossága, belső villámvédelem, vezetők rögzítése, összekötése, védelmi készülékek üzemkészsége)
 • földelési ellenállás-méréssel ellenőrizni a földelések megfelelőségét
 • ellenőrizni a lépés- és érintési feszültség elleni védelmet
 • szükség esetén a talaj fajlagos ellenállását megmérni
 • a norma szerint létesített villámvédelem esetén bemenő dokumentációk hiányában visszautasítani a feladatot, egyébként
 • minősítő iratot készíteni

 

A szakképesítés- ráépülés munkaterületének rövid leírása és a legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok):

A B C
FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítés- ráépüléssel betölthető munkakör(ök):
7524 Épületvillamossági szerelő, villanyszerelő Villámvédelmi felülvizsgáló

 

 

SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
azonosító száma megnevezése
11298-12
11299-12
Nem norma szerinti villámvédelem felülvizsgálata
Norma szerinti villámvédelem felülvizsgálata

 

A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
11298-12
11299-12
Nem norma szerinti villámvédelem felülvizsgálata
Norma szerinti villámvédelem felülvizsgálata
írásbeli
írásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

 

MELLÉKLET – 7. EGYEBEK

A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei:

A 5.3.3. szóbeli vizsgatevékenység alól mentesülhet az a vizsgázó, aki a I. írásbeli vizsgarész Megoldásban meghatározott minimális pontszámát teljesíti, és a „fakultatív feladatok”-at hibátlanul megoldja. A 2. Szakképesítéshez kapcsolódó további jellemző adatok fejezetben a szakmai előképzettségként feltüntetett villanyszerelő, illetve középfokú vagy felsőfokú erősáramú végzettségnek a következők fogadhatók el:

Villanyszerelő:

a helyi ipari tanulóképzésről szóló 1/1956. (VII. 24.) VKGM rendelet,
az ipari (műszaki), mezőgazdasági és kereskedelmi tanulók, valamint a tanulóviszonyban nem álló dolgozók szakmunkásvizsgájáról szóló 2/1959. (IV. 10.) MüM rendelet, a szakmunkásképzésről szóló 1969. évi VI. törvény végrehajtásáról szóló 13/1969. (XII. 30.) MüM rendelet, továbbá a szakközépiskolákban és a szakmunkásképző iskolákban oktatható szakokról, illetőleg szakmákról szóló 18/1986. (VIII. 26.) MM rendeletalapján,

 •          625 számú Villanyszerelő,
 •          503 számú Villanyszerelő,
 •          505 számú Villanyszerelő leágazásai
 •          505-1 Erősáramú berendezés-szerelő,
 •          505-2 Épületvillamossági szerelő,
 •          505-3 Vasút villamossági szerelő,
 •          505-4 Villamoshálózat-szerelő,
 •          506 számú Általános Villanyszerelő,

valamint az Országos Képzési Jegyzékről szóló 7/1993. (XII. 30.) MüM, 27/2001. (VII. 27.) OM, 37/2003. (XII. 27.) OM, illetve az 1/2006. (II. 17.) OM rendeletek alapján

 •          07 2 7624 02 31 17 számú Villanyszerelő,
 •          33 5216 03 számú Villanyszerelő,
 •          33 522 04 1000 00 00 számú Villanyszerelő

a technikusminősítésről szóló 5/1972. (V. 16.) NIM rendelet,
a technikusminősítésről szóló 18/1972. (XI. 17.) ÉVM rendelet,
a technikusminősítésről szóló 1/1972. (VI. 14.) KGM rendelet, továbbá
a műszaki szakközépiskolákban folyó technikus- és szakmunkásképzésről szóló 16/1984. (IX. 12.) MM rendelet alapján,

 •          (41.) (21-0600) Villamosenergia-ipari technikus,
 •          (36.) Épületvillamossági technikus,
 •          (42.) Villamos gép és berendezési technikus,
 •          (10.10) Erősáramú gép és készülék gyártó technikus

valamint az Országos Képzési Jegyzékről szóló 7/1993. (XII. 30.) MüM, 27/2001. (VII. 27.) OM, 37/2003. (XII. 27.) OM, illetve az 1/2006. (II. 17.) OM rendeletek alapján

 •          52 5422 01 Elektrotechnikai technikus,
 •          52 5422 02 Erősáramú elektronikai technikus,
 •          52 5422 03 Villamos gép- és berendezési technikus,
 •          07 5 3118 16 30 18 Villamos gép- és berendezési technikus,
 •          54 522 01 0000 00 00 Erősáramú elektrotechnikus,
 •          szakközépiskolai végzettséget igazoló bizonyítvány a következő bejegyzéssel:
 •          villamos energiaipari munkák végzésére képesít,
 •          villamosmérnök, villamos üzemmérnök, mérnöktanár, műszaki tanár erősáramú szakon;

az oklevélben következő szakirányok (ágazatok) valamelyike szerepel:

 •          villamos művek,
 •          villamos gépek,
 •          villamos energetika,
 •          épületvillamosítás,

amennyiben csak a Villamosmérnök végzettség került az oklevélben feltüntetésre és a villamos energetika szakirány nem állapítható meg, akkor a szakirányú előképzettséget a leckekönyvből (index) kell a következők szerint megállapítani.

Megfelelő az előképzettség, ha a villamosmérnök a villamos energetika szakirány következő tantárgyaiból legalább kettőt úgy vett fel, hogy minimálisan 4 féléven keresztül legalább heti 2 óra előadáson és legalább 3 féléven keresztül heti 2 óra laborgyakorlaton vett részt, és/vagy minimálisan 14 kreditet teljesített a következő tárgyak valamelyikéből

 •          Elosztó berendezések és védelmek
 •          Védelmek és automatikák
 •          Túláramvédelem
 •          Kapcsolástechnika
 •          Nagyfeszültségű technika és berendezések
 •          Szigeteléstechnika
 •          Villamos művek
 •          Villamosenergia-átvitel
 •          Villamos energetika
 •          Villamosenergia-ellátás
 •          Villamos gépek és alkalmazások
 •          Villamos energia kisfeszültségű készülékei
 •          Villamos kapcsolókészülékek
 •          Villamos készülékek
 •          Energetikai villamos készülékek és berendezése
 •          Villamosenergia-rendszerek üzeme és irányítása
 •          Épületenergetika

 

Érdeklődni:

Oktatásszervező: Kapás István kapas.istvan@oveges.hu
Felnőttképzési referens: Selymesi Ferenc: selymi.ferenc@oveges.hu

Tel: 061/246-1579/ 129 mellék

Ez a weboldal cookie-kat (sütiket) használ. A weboldalon történő további böngészéssel hozzájárul a cookie-k használatához! További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás