Pályaorientáció

Rövid tájékoztató a szakképzésekről

 

54 525 01 Autóelektronikai műszerész

A képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
 • Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 tanév

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • a gépjármű akkumulátorokat – azok tulajdonságainak ismeretében – összehasonlítani, a jármű-specifikus kiválasztást elvégezni, diagnosztikai vizsgálatát végrehajtani, megfelelő töltöttségét biztosítani a jármű hálózatán belül vagy külső feszültségforrásról
 • a töltési-, indítórendszert és részegységeit (pl. generátor, feszültségszabályzó, indítómotor stb.) ellenőrizni, beépített vagy kiszerelt állapotban javítani, felújítani, az alkatrészcseréket elvégezni
 • az elektronikus gyújtási rendszerek különböző rendszerváltozatait beazonosítani, a részegységek, alkatrészek funkcióit, működését megérteni. Az összetett rendszer működésében bekövetkezett hiba esetén a hibajelenségből és a diagnosztikai ellenőrzés során nyert adatokból behatárolni a hiba okát, majd hálózati vagy alkatrészvizsgálat után elvégezni a javítást
 • Ottó- és dízelmotorok elektronikusan irányított tüzelőanyag ellátó-, keverékképző, rendszereinek diagnosztizálására, karbantartására: képes elvégzi a jeladók, beavatkozók egyedi vizsgálatát, alkatrészcserével történő javítását
 • a világító, fény és hangjelző berendezések hatósági előírásoknak megfelelő kialakításának és működésének ellenőrzésére, rendszervizsgálatra, alkatrészcserés, vagy egyéb javítására
 • a szélvédő törlő és mosóberendezések ellenőrzésére, karbantartására és javítására
 • a fűtő és légkondicionáló berendezés elektromos rendszerének ellenőrzésére, javítására, karbantartására
 • menetdinamikai szabályzó rendszerek (ABS, ASR, ESP…), elektromechanikus szervokormányok diagnosztikai vizsgálatára, karbantartására, a jeladók, beavatkozók egyedi vizsgálatára, alkatrészcserés és egyéb javítására
 • a passzív biztonsági rendszerek (pl.: légzsák és övfeszítő) ellenőrzésére, hálózati és alkatrészcserés javítására, figyelembe véve a biztonsági előírásokat
 • aktív biztonsági rendszerek (pl. tolatóradar, parkolást segítő rendszer, holttér-figyelés, sávelhagyás-figyelmeztetés, aktív tempomat, stb.) ellenőrzésére, kalibrálására, hálózati és alkatrészcserés javítására, figyelembe véve a biztonsági előírásokat
 • a vagyonvédelmi rendszerek (riasztó, központi zár stb.) utólagos beszerelésére, karbantartására, ellenőrzésére, javítására

 

54 525 01 Autóelektronikai műszerész

A képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
 • Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 tanév

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • a gépjármű akkumulátorokat – azok tulajdonságainak ismeretében – összehasonlítani, a jármű-specifikus kiválasztást elvégezni, diagnosztikai vizsgálatát végrehajtani, megfelelő töltöttségét biztosítani a jármű hálózatán belül vagy külső feszültségforrásról
 • a töltési-, indítórendszert és részegységeit (pl. generátor, feszültségszabályzó, indítómotor stb.) ellenőrizni, beépített vagy kiszerelt állapotban javítani, felújítani, az alkatrészcseréket elvégezni
 • az elektronikus gyújtási rendszerek különböző rendszerváltozatait beazonosítani, a részegységek, alkatrészek funkcióit, működését megérteni. Az összetett rendszer működésében bekövetkezett hiba esetén a hibajelenségből és a diagnosztikai ellenőrzés során nyert adatokból behatárolni a hiba okát, majd hálózati vagy alkatrészvizsgálat után elvégezni a javítást
 • Ottó- és dízelmotorok elektronikusan irányított tüzelőanyag ellátó-, keverékképző, rendszereinek diagnosztizálására, karbantartására: képes elvégzi a jeladók, beavatkozók egyedi vizsgálatát, alkatrészcserével történő javítását
 • a világító, fény és hangjelző berendezések hatósági előírásoknak megfelelő kialakításának és működésének ellenőrzésére, rendszervizsgálatra, alkatrészcserés, vagy egyéb javítására
 • a szélvédő törlő és mosóberendezések ellenőrzésére, karbantartására és javítására
 • a fűtő és légkondicionáló berendezés elektromos rendszerének ellenőrzésére, javítására, karbantartására
 • menetdinamikai szabályzó rendszerek (ABS, ASR, ESP…), elektromechanikus szervokormányok diagnosztikai vizsgálatára, karbantartására, a jeladók, beavatkozók egyedi vizsgálatára, alkatrészcserés és egyéb javítására
 • a passzív biztonsági rendszerek (pl.: légzsák és övfeszítő) ellenőrzésére, hálózati és alkatrészcserés javítására, figyelembe véve a biztonsági előírásokat
 • aktív biztonsági rendszerek (pl. tolatóradar, parkolást segítő rendszer, holttér-figyelés, sávelhagyás-figyelmeztetés, aktív tempomat, stb.) ellenőrzésére, kalibrálására, hálózati és alkatrészcserés javítására, figyelembe véve a biztonsági előírásokat
 • a vagyonvédelmi rendszerek (riasztó, központi zár stb.) utólagos beszerelésére, karbantartására, ellenőrzésére, javítására

 

54 525 02 Autószerelő

A képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
 • Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 tanév

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • elvégezni a gépjármű időszakos karbantartását, a szervizműveleteket
 • gépjárművek részegységeit megvizsgálni, javítani
 • műszaki vizsgára felkészíteni a gépjárművet
 • munkája során használni a rendelkezésre álló dokumentációt, adatbázisokat
 • alkalmazni a korszerű számítástechnikai eszközöket, az elektronikusan irányított rendszerek vizsgálatához szükséges rendszertesztereket
 • elkészíteni, kitölteni a munkavégzéshez szükséges dokumentumokat
 • a munkavégzés biztonsági és környezetvédelmi előírásait betartani
 • kezelni a munkafolyamat során keletkezett veszélyes anyagokat, hulladékokat
 • kapcsolatot tartani az ügyféllel, az ellenőrző hatóságokkal

 

55 525 01 Autótechnikus

A képzés megkezdésének feltételei:

 • Szakmai előképzettség:
  • 54 525 01 Autóelektronikai műszerész vagy
  • 54 525 02 Autószerelő szakképesítés
 • Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 1 tanév

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:

 • kommunikációs kapcsolatot létesíteni a jármű irányított rendszereivel
 • szemrevételezéssel és off-board diagnosztikai eszközökkel elvégezni a jármű mechanikai, mechatronikai rendszereinek állapotvizsgálatát, különös tekintettel a műszaki vizsga követelményeire
 • diagnosztizálni, karbantartani, alkatrészcserével javítani a belső égésű Otto- és dízelmotorok tüzelőanyag-ellátó, keverékképző, gyújtó és izzító rendszereit
 • elvégezni:
 • a rendszerelemek (jeladók, beavatkozók) egyedi vizsgálatát
 • a motorok levegőellátó, feltöltő rendszereinek vizsgálatát, alkatrészcserével javítani, beállítani
 • a fázisszög- és löketállítású töltetcsere szelepvezérlő rendszer vizsgálatát, alkatrészcserével javítani, beállítani
 • a főegységek szabályozott hűtőrendszereinek vizsgálatát
 • az erőátviteli rendszer teljes átvizsgálását
 • az összkerékhajtású gépjárművek görgős fékerőmérő próbapadi fékvizsgálatát
 • ellenőrizni:
 • a kormányzás és a kormányszerkezet vizsgálatát diagnosztikai módszerekkel
 • a korrekciós hátsókerék kormányzást, a beavatkozó elemeket, vezérlést
 • az aktív stabilizátor szerkezeteket, a beavatkozó elemeket, vezérlést
 • a korszerű nem aktív és aktív futómű szerkezeteket
 • a korszerű, szabályozott fékrendszerek állapot- és működésvizsgálatát, diagnosztizálni, szervizműveleteket végezni
 • és diagnosztizálni az utasvisszatartó rendszereket (biztonsági öv, légzsák)
 • a közlekedésbiztonság célját szolgáló vezetőtámogató asszisztens rendszereket, diagnosztizálni azokat, alkatrészcserés javítást és kalibrálást végezni
 • és diagnosztizálni és beszabályozni az intelligens gépjárművilágító rendszereket
 • és diagnosztizálni az emissziótechnikai rendszereket, gázemissziómérést végezni
 • és diagnosztizálni a légkondicionáló rendszert, szerviz műveleteket és alkatrészcserés javítást végezni
 • a hibrid és elektromos hajtás nagyfeszültségű elemeinek biztonságtechnikai célú szervizműveleteit elvégezni
 • diagnosztizálni a hibrid és villamos hajtást
 • az energiatároló rendszert feszültségmentesíteni, hálózatra kapcsolni, tölteni, szükség szerint ki- és beszerelni
 • elvégezni a jármű hatósági vizsga előtti hibafeltárását, felkészíteni a járművet hatósági vizsgára

 

54 525 03 Avionikus

A képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
 • Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 tanév

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • a megfelelő kéziszerszámok, ellenőrző berendezések és kiszolgáló eszközök használatával ellenőrizni, karbantartani és javítani a fedélzeti műszer rendszereket, a hírközlő és rádió navigációs rendszereket, a hajtómű ellenőrző és vezérlő rendszereket, a villamos energia rendszert, valamint az automatikus repülésvezérlő rendszert
 • angol nyelvű karbantartási dokumentációt használni.
 • kiszerelt repülőelektronikai és elektromos komponenseken ellenőrzést, karbantartást és hibajavítást végezni.

 

31 521 01 Bevontelektródás kézi ívhegesztő

A részszakképesítés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség, vagy iskolai előképzettség hiányában a Köznevelési Híd II. programba való bekapcsolódás
 • Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma:-

A részszakképesítéssel rendelkező képes:

 • előkészíteni a munkadarabot
 • elvégezni a szükséges vágásokat, darabolásokat
 • elvégezni a hegesztést
 • önellenőrzést végezni a munka megkezdése előtt, alatt és befejezése után
 • betartani és betartatni a munkabiztonsági és környezetvédelmi ismereteket

54 481 01 CAD-CAM informatikus

A képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
 • Egészségügyi alkalmassági követelmények: -

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 tanév

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • alkalmazást (szoftvert) tervezni és fejleszteni
 • projekteket tervezni, nyomonkövetni és értékelni
 • az alkalmazott CAD szoftvert üzemeltetni
 • 2D műszaki rajzot készíteni CAD szoftverrel
 • 3D alkatrészmodellt készíteni parametrikus CAD környezetben
 • 3D összeállítást készíteni parametrikus CAD környezetben
 • az alkalmazott CAM szoftvert üzemeltetni
 • a CAM szoftverrel posztprocesszált CNC programot megmunkálógépre illeszteni
 • két- és háromtengelyes megmunkáláshoz CNC programot készíteni
 • két- és háromtengelyes CNC szerszámgépet kezelni

 

35 521 01 CNC gépkezelő

A képzés megkezdésének feltételei:

 • Szakmai előképzettség:
  • 34 521 03 Gépi forgácsoló,
  • 54 521 03 Gépgyártástechnológiai technikus
  • 31 521 09 1000 00 00 Gépi forgácsoló
  • 54 521 01 0000 00 00Gépgyártástechnológiai technikus
  • 31 5233 14 Fémforgácsoló szakképesítés
  • 51 5233 01 Fémforgácsoló szakképesítés
 • Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 1 tanév

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:

 • előkészíteni a munkafeladat végrehajtását, az ahhoz szükséges anyagokat, segédanyagokat, előre gyártott elemeket, gépeket, szerszámokat, mérőeszközöket, felfogó- és befogóeszközöket, szállító- és emelő berendezéseket, személyi védőfelszereléseket
 • számítógéppel támogatott méréseket végezni (SPC)
 • CNC megmunkálási programokat írni, amely alprogramokat, ciklusutasításokat alkalmaz
 • betölteni, ellenőrizni a megmunkálás CNC-programját, szükség esetén módosítást végezni
 • betölteni a gépbeállítási paramétereket, beállítani a gépet (szerszámkorrekciók, nullponteltolás stb.)
 • egyszerű és összetett precíziós CNC megmunkálási műveleteket végezni előírt pontossággal

 

31 582 01 Csőhálózatszerelő

A részszakképesítés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség, vagy iskolai előképzettség hiányában a Köznevelési Híd II. programba való bekapcsolódás
 • Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma:-

A részszakképesítéssel rendelkező képes:

 • csővezetéket kiépíteni
 • ellenőrizni a csőkötések tömörségét
 • hő- és korrózióvédő szigetelést készíteni
 • szakáganként vízellátás-csatornázásban, gázellátásban, központi fűtés, hűtés, lég- és klímatechnikában a csőhálózatok, vezetékek szerelési beépítési előírásait alkalmazni

 

54 525 04 Dízelmotoros vasúti jármű szerelője

A képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
 • Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 tanév

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • futóművet, hordművet ellenőrizni, javítani, cserélni
 • mozdonyalvázat, járműszekrényt ellenőrizni, javítani, és rajtuk tartozékokat cserélni
 • erőátviteli berendezéseket ellenőrizni, javítani, cserélni
 • ellenőrizni, beállítani, javítani, a dízelmozdony rendszereit, szükség szerint elemeket cserélni
 • mechanikus fékelemeket ellenőrizni, javítani, cserélni
 • a sűrítettlevegő-ellátó berendezés elemeit ellenőrizni, javítani, cserélni,
 • ellenőrizni, tisztítani, javítani a pneumatikus-, hidraulikus- és villamos berendezéseket

 

34 522 02 Elektromos gép- és készülékszerelő

A képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
 • Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3 tanév

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • villamos gépeket üzemeltetni, javítani, szerelni, illetve előkészíteni
 • transzformátorokat üzemeltetni, javítani, készíteni
 • aszinkrongépeket, egyenáramú gépeket, szinkrongépeket üzemeltetni, javítani
 • egyenáramú, egy- és háromfázisú rendszeren villamos mennyiségek mérését végezni
 • szakirányú villamos méréseket végezni

 

34 522 03 Elektronikai műszerész

A képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
 • Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3 tanév

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • NYÁK-lemezt készíteni, gyártani és ellenőrizni technológia szerint
 • készre szerelni az áramkört
 • berendezésbe szerelni az elkészült áramkört
 • feszültség alá helyezni az áramkört, készüléket
 • analóg és digitális áramköri dokumentációt értelmezni
 • dokumentációk alapján összeállítani a mérőrendszert
 • dokumentációk és utasítások alapján méréseket végezni
 • számítógépes tesztprogramokat futtatni
 • mérés alapján elvégezni az áramköri jellemzők szükséges beállításait
 • jegyzőkönyvet készíteni a mérési eredményekről és a javítási munkáról
 • egyszerű vezérlőprogramokat írni és működtetni

 

54 523 02 Elektronikai technikus

A képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
 • Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 tanév

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • villamos kapcsolásokat értelmezni
 • villamos méréseket végezni
 • mérési jegyzőkönyvet készíteni
 • áramköröket éleszteni, áramkör működését ellenőrizni, és elvégezni a javításokat
 • elektronikai áramköröket építeni, üzembe helyezni
 • feszültség alá helyezni az áramkört
 • ipari gyártórendszereket üzemeltetni, karbantartani
 • kijavított áramkör működését méréssel ellenőrizni
 • irányítástechnikai rendszereket programozni
 • PLC programot írni, programot módosítani grafikus és szöveges programnyelveken
 • mikrovezérlőket (PIC-et) használni
 • elektronikai tervező programokat telepíteni, beállítani és használni
 • elektromechanikus vezérléseket megvalósítani, működésüket ellenőrizni
 • motorvezérléseket (motorvédő, indító, forgásirány váltó, fordulatszám-változtató kapcsolásokat) megvalósítani, telepíteni, beüzemelni
 • távvezérléseket alkalmazni, működtetni
 • karbantartási munkákat végezni és irányítani a karbantartási utasítás szerint

 

34 582 03 Épület- és szerkezetlakatos

A képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
 • Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3 tanév

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • alakítani a munkadarabot kézi és gépi forgácsoló alapeljárásokkal
 • általános minőségű hegesztett kötést készíteni gázhegesztéssel, bevontelektródás kézi ívhegesztéssel, fogyóelektródás védőgázas (MIG/MAG) ívhegesztéssel, argon védőgázas volfrámelektródás ívhegesztéssel
 • előkészíteni a munkafeladat végrehajtását, az ahhoz szükséges anyagokat, segédanyagokat, előre gyártott elemeket, gépeket, szerszámokat, mérőeszközöket, felfogó- és befogóeszközöket, védőfelszereléseket
 • elvégezni a szakirányú garanciális épületlakatos-ipari ellenőrzéseket, javításokat
 • képlékenyalakítást végezni a speciális épületlakatos munkadarabokon kézi, illetve kisgépes eljárásokkal
 • korrózió elleni általános bevonatot és felületvédelmet készíteni, a korrózióra hajlamos épület- és szerkezetlakatos fémszerkezeteken
 • lemezeket megmunkálni, összeállítani és hegeszteni
 • magasban végzett szerelési folyamatokat értelmezni, végezni

 

54 582 01 Épületgépész technikus

A képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
 • Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 tanév

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • meghatározni és elvégezni a munkával kapcsolatos szervezési feladatokat
 • összeállítani az ajánlati dokumentációt, kidolgozni a vállalási árat, a vállalkozási szerződéstervezetet
 • átvenni-átadni a munkaterületet, irányítani a kivitelezést és biztosítani a munka szakmai ellenőrzését
 • kezelni a kivitelezés dokumentumait, az építési naplót, ellenőrizni szakáganként a tervszerinti megvalósulást, a készre-szerelést
 • biztosítani az üzembe helyezés és beszabályozás feltételeit, összehangolni az üzembe helyezési és beszabályozási tevékenységeket
 • lefolytatni a próbaüzemet, megszervezni az üzemeltető oktatását
 • közreműködni az építési hatóság és a szakhatóságok felé a számukra szükséges dokumentációk benyújtásában, elfogadásában, hatósági bejárások megszervezésében
 • tervezni és irányítani az üzemeltetési és karbantartási feladatokat, megtervezni és ütemezni a diagnosztikai vizsgálatokat, a hatósági méréseket

 

54 522 01 Erősáramú elektrotechnikus

A képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
 • Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 tanév

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • fém és műanyag munkadarabokat megmunkálni (vágás, fúrás, forgácsolás, fűrészelés, hajlítás, reszelés, csiszolás)
 • villamos és mechanikai kötéseket készíteni
 • villamos méréseket végezni
 • mérési jegyzőkönyvet és rajzdokumentációt készíteni
 • feszültség alá helyezni a berendezést
 • villamos berendezések feszültségmentesítését végezni
 • intelligens épületek erősáramú szerelését végezni
 • kommunális és lakóépületek villanyszerelését végezni, áramköreit ellenőrizni
 • felszerelni/összeszerelni a vezérlések, szabályozások készülékeit
 • motorvezérléseket (motorvédő, indító, forgásirány váltó, fordulatszám-változtató kapcsolásokat) megvalósítani, telepíteni, beüzemelni
 • energiagazdálkodással összefüggő méréseket végezni
 • villamos hálózatok és berendezések ellenőrzésével, felülvizsgálatával kapcsolatos méréseket végezni
 • villamos gépeket szállítani, telepíteni, üzembe helyezni és üzemeltetni
 • számítógépes, mikroprocesszoros, mikrokontrolleres és PLC-vel irányított ipari folyamatokat szerelni, üzemeltetni

 

34 521 02 Finommechanikai műszerész

A képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
 • Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3 tanév

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • finommechanikai gépszerkezet, gépegység általános állapotát felmérni, alapvető hibákat megállapítani
 • szerelni (cserélni, javítani, karbantartani, beállítani) finommechanikai sikló- és gördülő ágyazásokat
 • általános alapműveleteket végezni a (szerelni, cserélni, javítani, karbantartani, beállítani) finommechanikai hajtásokon -[szíj-, ékszíj-, dörzs-, fogaskerék-, csiga-, lánchajtás]
 • villamos alapméréseket végezni (egyen és váltakozó áramú áramkörben feszültség, áramerősség, ellenállás, frekvencia, fázis)

 

35 582 01 Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő

A képzés megkezdésének feltételei:

 • Szakmai előképzettség:
  • 34 582 09 Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő,
  • 54 582 01 Épületgépész technikus
 • Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 1 tanév

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:

 • elvégezni a gáz és hőtermelő berendezések, valamint a rendszerhez tartozó egyéb berendezések, szabályozó és vezérlő műszerek beüzemelését
 • elvégezni a napkollektorok, hőszivattyúk, biomassza alapú hőtermelők, valamint a rendszerhez tartozó egyéb berendezések szabályozó és vezérlő műszerek beüzemelését
 • bekötni és ellenőrizni a hőtermelő berendezéseket és a csatlakozó gépészeti hálózatokat
 • bekötni az elektromos berendezéseket, a kapcsoló/vezérlő szekrényt, a vezérlő és a szabályozó egységeket
 • ellenőrizni rendszerhez tartozó összes elektromos, biztonsági berendezés bekötését, érintésvédelmét, és működésének helyességét
 • ellenőrizni a tüzelő- és hőtermelő berendezések, az égőtér, tűztér, hőcserélő, kazántest, indirekt tároló tartály, keverő és váltószelepek, primer és szekunder köri szivattyúk stb. műszaki állapotát, megtisztítani az égőteret, égőfejeket, fúvókákat, gáz-és vizoldali szűrőket, légleválasztókat, megjavítani a hibás alkatrészt, szükség esetén kicserélni

 

54 481 02 Gazdasági informatikus

A képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
 • Egészségügyi alkalmassági követelmények: -

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 tanév

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • munkájában az irodai szoftvercsomagot integráltan alkalmazni,
 • különböző típusú hálózaton alkalmazásokat telepíteni és üzemeltetni,
 • megtervezni és telepíteni egy otthoni/kisvállalati (SOHO) hálózatot, és csatlakoztatni az internethez,
 • adatbázis szolgáltatásokat igénybe venni, adatbázis műveleteket végezni napi problémák kezelésére és webes feladatok megoldására,
 • programozási feladatot végezni egyszerű napi problémák kezelésére / webes feladatok megoldására,
 • munkahelyén közgazdasági, tervezési, számviteli, pénzügyi, gazdálkodási feladatokat megoldani, továbbá képes a feladathoz megfelelő informatikai eszközt választani,
 • a leghatékonyabb és leggyakrabban előforduló módszerek segítségével alrendszereket / rendszereket fejleszteni,
 • feladatainak elvégzéséhez a lehető legtöbb esetben célszoftvereket alkalmazni,
 • statisztikai és más célból létrehozott adatbázisokból lekérdezéseket tervezni és megvalósítani,
 • angol nyelvi szakmai szöveget megérteni és fordítani

 

54 521 03 Gépgyártástechnológiai technikus

A képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
 • Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 tanév

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • a gépek, mechanikai berendezések és alkatrészek gyártását, felhasználását, karbantartását és javítását műszakilag és minőségügyileg tervezni, irányítani és ellenőrizni az előírásoknak és szabályoknak megfelelő teljesítmény és működés biztosítása érdekében
 • az üzemzavarok, minőségi problémáit megszüntetni és kivizsgálni
 • a zavartalan alapanyag-ellátást biztosítani és a gyártási feltételeket folyamatos fenntartani
 • az új termékek gyártását figyelemmel kísérni és a kezdeti problémákat (típushibák, technológiai és dokumentációs hiányosságok stb.) jelezni, azokat kiküszöbölni
 • új és módosított mechanikai berendezéseket, alkatrészeket, szerszámgépeket és vezérlőrendszereket, valamint pneumatikus és hidraulikus meghajtó-rendszereket összeállítani és helyszínen szerelni

 

34 521 03 Gépi forgácsoló

A képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
 • Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3 tanév

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • a forgácsoló eljárásoknak megfelelően felszerelni, beállítani a munkadarab befogó-megfogó-, menesztő- és rögzítő eszközöket
 • alkatrészeket gyártani, alakítani, javítani
 • gyalulási, vésési, fúrási munkákat végezni
 • alkatrészeket esztergálni, marni, finomfelületi megmunkálásokat végezni
 • egyszerű geometriájú alkatrészeket készíteni CNC vezérlésű megmunkáló gépeken

 

34 525 02 Gépjármű mechatronikus

A képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
 • Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3 tanév

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • tevékenységéhez meghatározott gépeket, eszközöket, mérőberendezéseket használni
 • az elektromos, elektronikus, mechanikus, pneumatikus és hidraulikus rendszereket ellenőrizni, elemezni
 • kezelni a járműveket, és azok rendszereit, üzembe helyezni a járműveket, és megvizsgálni az előírásoknak való megfelelést
 • mechanikus és elektromos alkatrészeket össze és szétszerelni, valamint ellenőrizni
 • járműveket és rendszereket karbantartani, javítani és beállítani

 

34 525 01 Gépjárműépítő, szerelő

A képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
 • Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3 tanév

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • tevékenységeihez meghatározott gépeket, szerelő- és segédberendezéseket, szállító eszközöket és szerszámokat használni
 • az általa használt berendezéseken, gépeken és eszközökön a beállítási, ápolási és karbantartási munkákat elvégezni
 • anyagmozgató eszközöket használni
 • speciális technológiai berendezéseket kezelni
 • gépjárművet összeszerelni

 

54 211 04 Grafikus

A képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
 • Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 tanév

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • komplex tervezőgrafikai munkálatokban részt venni (emblémák, szimbólumok, piktogramok, különböző kiadványok, hirdetések, plakátok grafikai terve, cégarculatok, termékarculatok, reklámkampányok, csomagolástervezési feladatok, illusztrációk, szakillusztrációk, infografikai munkák, online és mozgóképes megjelenések)
 • munkája során professzionális grafikai programokat és eszközöket kezelni
 • szövegszerkesztési munkát végezni, a végfelhasználás szerint nyomdai és technológiai előkészítést végezni, prezentálni, archiválni

 

34 521 05 Gyártósori gépbeállító

A képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
 • Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3 tanév

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • beállítani, karbantartani, átépíteni a célgépeket, és az aktuális gyártási folyamat igényei szerint szükséges átállításokat végezni
 • figyelemmel kísérni a gyártás minőségét, szükség esetén beavatkozni a gyártási folyamatba
 • hiba esetén az eljárási utasítások szerint elvégezni a szükséges korrekciókat, a

 

54 841 01 Hajózási technikus

A képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
 • Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 tanév

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • gondoskodni a gépüzem üzemképes állapotáról
 • gondoskodni a gépüzemi felszerelések előkészítéséről
 • gondoskodni a fedélzeti gépek, navigációs egységek és elektromos berendezések üzemszerű működésének biztosításáról
 • gondoskodni a mechanikus, elektromos és elektronikai berendezések és gépek műszaki állapotának ellenőrzéséről, karbantartásáról és javításáról,
 • közreműködni az úszólétesítmények navigálásában
 • hajóműveleteket végrehajtani, navigációs és kormányberendezés működését ellenőrizni, a fedélzeten folyó munkákat irányítani, kapcsolódó feladatokat elvégezni

 

34 521 06 Hegesztő

A képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
 • Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3 tanév

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • elvégezni a szükséges vágásokat, darabolásokat
 • elvégezni a hegesztést
 • önellenőrzést végezni a munka megkezdése előtt, alatt és befejezése után

 

34 582 05 Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő

A képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
 • Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3 tanév

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • csővezetéket kiépíteni
 • ellenőrizni a csőkötések tömörségét
 • hő- és korrózióvédő szigetelést készíteni
 • telepíteni, szerelni a hűtés, lég- és klímatechnikában a rendszereket, rendszerelemeket

 

35 582 03 Hűtő-, klíma- és hőszivattyú berendezés-szerelő

A képzés megkezdésének feltételei:

 • Szakmai előképzettség: 34 582 05 Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő
 • Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 1 tanév

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:

 • szerelni, javítani, karbantartani, beüzemelni és beszabályozni a hűtő- és hőszivattyú rendszereket és berendezéseket
 • szerelni, javítani, karbantartani a légtechnikai berendezéseket, klímaberendezéseket és azok rendszerelemeit
 • hűtés, lég- és klímatechnikában a készülékek szerelési beépítési, üzembe helyezési előírásait alkalmazni

 

54 481 03 Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető

A képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
 • Egészségügyi alkalmassági követelmények: -

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 tanév

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • informatikai hálózatokat építeni
 • LAN hálózatokat konfigurálni
 • hagyományos távközlési hálózatokat szerelni
 • optikai hálózatokat építeni és szerelni
 • kábelrendezőket telepíteni és konfigurálni
 • hálózatokat minősíteni
 • távközlési végberendezéseket, modemeket installálni
 • biztonsági rendszereket beállítani
 • útvonalkonfigurálást, címzések beállítását végezni

 

34 521 04 Ipari gépész

A képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
 • Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3 tanév

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • gépi és kézi forgácsoló berendezéseket szerelni, üzembe helyezni
 • áramlástechnikai gépeket (szivattyúk, kompresszorok) szerelni, javítani, hibát elhárítani
 • hőerőgépeket szerelni, javítani, hibát elhárítani
 • gépeket és berendezéseket üzembe helyezni gépkönyv alapján
 • katalógusokból, szabványból, pótalkatrészeket kiválasztani
 • kézi és gépi forgácsolásokat végezni
 • forgács nélküli hidegalakításokat végezni
 • forrasztásokat, hegesztéseket készíteni
 • gépszereléseket, gépbeállításokat és üzembe helyezéseket végezni

 

54 346 01 Irodai asszisztens

A képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
 • Egészségügyi alkalmassági követelmények: -

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 tanév

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • táblázatba, adatbázisba adatokat tölteni fel, frissíteni, korrigálni
 • kimutatásokat, táblázatokat készíteni táblázatkezelő programmal
 • adatbázisokból adatokat lekérdezni, egyszerűbb szűréseket végezni
 • adatokat jeleníteni meg grafikon, diagram segítségével
 • dokumentumszerkesztési feladatokat végezni
 • közreműködni a szervezet által használt adatok, információk rendszerszerű nyilvántartásában, feldolgozásában
 • ügyvitel-technikai, irodai kommunikációs eszközöket használni
 • gyorsírással rögzített információkból feljegyzést, emlékeztetőt, kivonatos jegyzőkönyvet készíteni
 • kapcsolatot tartani a szervezet egységeivel, munkatársakkal, ügyfelekkel, továbbá a szervezet külső partnereivel.
 • gazdálkodási alapfeladatokhoz kapcsolódóan levelezést folytatni
 • jelentéseket kimutatásokat, beszámolókat stb. készíteni irányítással

 

54 482 01 IT mentor

A képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
 • Egészségügyi alkalmassági követelmények: -

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 tanév

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • informatikai alkalmazásokat használni, telepíteni
 • adatátviteli eszközöket üzemeltetni
 • adatbázisokat kezelni
 • távközlési berendezések kezelésére
 • hibadetektálásra és javításra
 • e-Közszolgáltatások használatának oktatására
 • nyomtatványkitöltő programokat használatára
 • Ügyfélkapu és MoHu használatára
 • a szakterület jogi eszközeinek a speciális élethelyzetek kezelésében történő alkalmazására
 • a szakterület-specifikus megoldások, módszerek alkalmazására az egyedi az élethelyzetek megoldásában

 

34 525 03 Járműfényező

A képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
 • Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3 tanév

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • gépjármű karosszériák teljes körű fényezését, javító fényezését, díszítő fényezését végezni
 • előkészíteni gépjárművek, karosszériaelemek festési, fényezési műveleteit
 • előkészíteni a fém, fa és műanyag felületeket fényezésre
 • technológiától függően festék és lakk előkészítést, színkeverést végezni
 • festés, fényezés, díszítő fényezés műveleteit végezni
 • polírozási műveleteket végezni
 • működtetni a munkavégzéshez szükséges gépeket, berendezéseket, mérőeszközöket

 

34 525 04 Járműkarosszéria előkészítő, felületbevonó

A képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
 • Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3 tanév

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • fémfelületek kezelését (előkészítő és utókezelő műveletek) végezni
 • felületkezeléssel kapcsolatos vegyszereket, berendezéseket, szerszámokat, mérőeszközöket kezelni
 • zsírtalanító és fényező gépeket kezelni, felügyelni, ellenőrizni
 • alapozást végezni, előkészíteni a végleges bevonat felvitelre az anyagokat
 • felületbevonást végezni kézzel, valamint fényező berendezésekkel
 • polírozási műveleteket végezni
 • utómunkálatokat végezni kézzel és kézi kisgépekkel

 

34 525 05 Járműkarosszéria készítő, szerelő

A képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
 • Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3 tanév

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • alkatrészek és alkatrészcsoportok összeszerelésével gépjármű karosszéria egységeket, vagy gépjármű karosszériákat előállítani
 • karosszéria alkatrészcsoportok, vagy kész karosszériaelemek működési funkcióit és geometriai méreteit ellenőrizni,, beállítani
 • tevékenységeihez meghatározott gépeket, szerelő-, hegesztő és segédberendezéseket, szállító eszközöket és szerszámokat használni
 • elvégezni az általa használt berendezéseken, gépeken és eszközökön a beállítási-, ápolási- és karbantartási munkákat
 • egyszerűbb üzemi berendezéseket működtetni, működési jellemzőket beállítani
 • részegységeken és termékeken fellépő hibákat elhárítani, és utómunkálatokat végezni

 

34 525 06 Karosszérialakatos

A képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
 • Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3 tanév

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • gépjármű karosszériák és tartozékaik kisjavítását, futójavítását, karosszéria elemek, valamint – autószerelő közreműködésével – a teljes karosszéria cseréjét elvégezni
 • karosszéria elemek és tartozékok felújítását, cseréjét végezni
 • karosszéria alvázak, önhordó karosszériák húzató padon történő javítását végezni
 • gépjármű felépítmények javítását, részegységeinek összeépítését végezni
 • műanyag karosszériaelemek, alkatrészek javításával összefüggő tevékenységeket végezni
 • alumínium karosszériaelemek javításával összefüggő tevékenységeket végezni ötvözött acél karosszériaelemek javításával összefüggő tevékenységeket végezni

 

54 213 02 Kiadványszerkesztő

A képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
 • Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 tanév

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • szöveget és képeket digitalizálni, méretezni, módosítani, illetve feldolgozni
 • vázlat, grafikai terv alapján vektoros rajzokat, grafikákat készíteni
 • a kiadvány szöveg, kép, grafikai anyagait tördeli a tipográfiai leírás, grafikai terv alapján
 • nyomda- és médiatermékeket előkészíteni a gyártási technológiák és a megrendelő igényeinek összehangolásával
 • az előkészített anyagról a szükséges beállításokkal PS vagy PDF fájlt írni
 • a PS vagy PDF fájlt levilágítani, levilágíttatni
 • a kívánt oldalakról digitális proofot készíteni, készíttetni
 • a kész anyagot és tartozékait archiválni

 

34 543 05 Kishajóépítő, -karbantartó

A képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
 • Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3 tanév

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • hagyományos fahajót építeni
 • rétegelt technikával modern fahajót építeni
 • egyedi gyártású műanyag hajót/ősmintát építeni
 • sorozatgyártású műanyag hajót építeni
 • hajóburkolási feladatokat végezni
 • kishajó belső berendezéseit beépíteni
 • kishajóra nyílászárókat, szerelvényeket, vereteket felszerelni
 • kishajó rudazatot, valamint az álló és mozgó kötélzetet felszerelni
 • víz-, gáz-, és elektromos szerelést előkészíteni, majd elvégezni
 • motorbeépítést végezni
 • egyéb fa és műanyag alkatrészeket, evezőlapátot, árbocot, bumot készíteni
 • kishajó-javítási, - karbantartási, - felújítási munkákat végezni
 • tárlóállványt készíteni, téli tárolásra előkészíteni a hajót

 

55 213 03 Korrektor

A képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: -
 • Szakmai előképzettség:
  • 54 213 02 Kiadványszerkesztő vagy,
  • 54 211 04 Grafikus
 • Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 1 tanév

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • nyomaton vagy képernyőn a szöveg eredetit a forgatókönyvvel összehasonlítani, az eltéréseket észrevenni, bejelölni és/vagy kijavítani
 • a helyesírási szabályok betartását ellenőrizni, a hibákat bejelölni
 • a tördelési és a tipográfiai szabályok betartását ellenőrizni
 • ellenőrizni a szövegrészi beosztások egységességét, bejelölni és/vagy kijavítani az eltéréseket
 • a tipográfiai rend betartására
 • digitális proof vagy próbanyomat alapján felismerni a színhelyességet, a direkt színeket
 • a nyomaton a hibákat szabványos korrektúrajelekkel jelölni
 • hibátlan korrektúra esetén a dokumentumot imprimálni, a levilágítást, lemezmásolást nyomtatást engedélyezni
 • elvégezni a géprevíziót
 • a kész anyagot, tartozékait, a műszaki dokumentációt archiválni

 

34 543 06 Könyvkötő és nyomtatványfeldolgozó

A képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
 • Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3 tanév

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • alkalmazni a kézi könyvkötés műveleteit
 • szakszerűen használni a szükséges kötészeti anyagokat
 • üzemeltetni a könyvkötő eszközöket, gépeket, gépsorokat
 • a használt, hibás könyvet kijavítani vagy újrakötni
 • üzleti könyveket, éves beszámolókat készíteni
 • fényképet, plakátot kasírozni
 • díszdobozokat készíteni
 • beállítani, üzemeltetni és karbantartani a könyvkötő és nyomtatványfeldolgozó gépeket, berendezéseket

 

54 523 03 Közlekedésautomatikai műszerész

A képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
 • Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 tanév

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • elhárítani az állomási és nyíltvonali biztosítóberendezéseken a hibát
 • a helyi vasúti forgalomirányítással egyeztetni és a szükséges további munkafázisokat lefolytatni
 • a vasúti forgalom mielőbbi helyreállítása érdekében önállóan tevékenykedni
 • figyelembe venni és elvégezni az előírt - időciklus szerinti -, működéstechnikai és biztonságtechnikai vizsgálatokat, elvégezni a szükséges javításokat vagy a javíthatatlan alkatrészek cseréjét, ellenőrizni a villamos csatlakozásokat és kötéseket, a berendezések működőképességének hosszabb távon való megőrzése érdekében

 

34 582 09 Központifűtés- és gázhálózat- rendszerszerelő

A képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
 • Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3 tanév

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • kiépíteni a csőhálózatot, biztosítani a beüzemelés feltételeit
 • felújítási, javítási, karbantartási, időszakos ellenőrzési munkát végezni
 • tanulmányozni és értelmezni a munkafolyamatokra, eszközökre, technológiára vonatkozó dokumentációt
 • szerelési vázlatot készíteni

 

54 841 02 Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó

A képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
 • Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 tanév

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • szervezni a személyszállítással kapcsolatos feladatokat,
 • szervezni az árufuvarozással kapcsolatos teendőket,
 • szervezni a közúti fuvareszközök használatához kapcsolódó feladatokat,
 • ellátni a közúti árufuvarozással és személyszállítással kapcsolatos feladatokat
 • különféle dokumentumokat elkészíteni és kitölteni számítógép használatával,
 • idegen nyelven kommunikálni szóban és írásban,

 

54 841 03 Légi közlekedésüzemvitel-ellátó

A képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
 • Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 tanév

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • szervezni a személyszállítással kapcsolatos feladatokat
 • szervezni az árufuvarozással kapcsolatos teendőket
 • szervezni a légi fuvareszközök használatához kapcsolódó feladatokat
 • ellátni a légifuvarozással kapcsolatos feladatokat
 • elkészíteni a különféle dokumentumokat és kitölteni azokat számítógép használatával
 • idegen nyelven kommunikálni szóban és írásban

 

55 582 01 Létesítményi energetikus

A képzés megkezdésének feltételei:

 • Szakmai előképzettség: 54 582 01 Épületgépész technikus
 • Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 1 tanév

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • ellenőrizni és értékelni az épületfizikai jellemzőket
 • meghatározni az épületenergetikai jellemzőket befolyásoló tényezőket
 • diagnosztikai vizsgálatot végezni az állapotinformációk gyűjtéséhez
 • kapcsolatot tartani a hatósági szervekkel, beszerezni a szükséges működési engedélyeket
 • biztosítani az energiaellátó, tűz- és vagyonvédelmi, informatikai rendszerek üzemképes állapotát
 • biztosítani az épületgépészeti rendszerek üzemképes, környezetvédelmi előírásoknak megfelelő állapotát
 • elkészíteni a létesítmény éves energiafelhasználási, energiatakarékossági, karbantartási, felújítási és költségtervét
 • elemezni, értékeli és optimalizálni az energiafogyasztás költségtényezőit

 

34 841 02 Matróz-gépkezelő

A képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
 • Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3 tanév

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • úszólétesítmények szerkezeti részeit karbantartani, festeni, fedélzeti gépeket –
 • berendezéseket, eszközöket működtetni, karbantartani (különös tekintettel kötelekre
 • és jelzőeszközökre)
 • figyelőszolgálatot végezni a vízi utakon menetben és vesztegléskor, kikötőkben, kikötőbe érkezéskor és annak elhagyásakor
 • részt venni a hajózási műveletekben, részt venni az áru- és személyszállítási fuvarfeladat végrehajtásában, továbbá úszómunkagépek munkavégzésében
 • úszólétesítmények egyéb berendezéseit, a teheráru-emelőket, mentő- és tűzoltó készülékeket kezelni és karbantartani
 • részt venni a hajógépüzem és az úszólétesítmény üzemét kiszolgáló rendszerek működtetésében, karbantartásában

 

54 523 04 Mechatronikai technikus

A képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
 • Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 tanév

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • a minőségirányítási rendszernek megfelelően hagyományos és automatizált gépek és berendezések üzemeltetését, karbantartását és javítását végezni
 • szétszerelni a szerkezeti egységeket, kicserélni vagy kijavítani a hibás alkatrészeket, majd az összeszerelést követően kipróbálni, üzembe helyezni a mechatronikai berendezést
 • PLC vezérlésű automatizált rendszereket üzemeltetni, termelési paramétereket beállítani, hibákat behatárolni és javítani
 • a megmunkálógépre, gyártósorra szerszámot felfogni, készüléket telepíteni, beállítani, hibákat behatárolni, javítani
 • pneumatikus, hidraulikus, elektromechanikus vezérléseket üzemeltetni, karbantartani, javítani, ellenőrizni és felügyelni

 

34 523 01 Mechatronikus-karbantartó

A képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
 • Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3 tanév

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • mechanikai alkatrészeket megmunkálni
 • mechatronikai rendszereket üzembe helyezni, hibát elhárítani
 • villamos, pneumatikus és hidraulikus vezérléseket felépíteni és ellenőrizni
 • villamos, pneumatikus és hidraulikus mennyiségeket mérni és ellenőrizni
 • mechatronikai rendszereket programozni

 

34 525 07 Motorkerékpár-szerelő

A képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
 • Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3 tanév

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • motorkerékpárt, robogót, quadot és kiegészítőit ellenőrizni, javítani, beállítani
 • elvégezni a motorkerékpár időszakos szervizelését, felülvizsgálatát, dokumentációt vezetni
 • hatósági vizsgára felkészíteni a motorkerékpárt
 • segítséget adni a speciális vevői kívánságok teljesítéséhez
 • műszaki dokumentációt olvasni, munkájához felhasználni, és adott feladatra összeállítani
 • munkája során alkalmazni a korszerű számítástechnikai eszközöket (hardvert és szoftvert)

 

54 481 05 Műszaki informatikus

A képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
 • Egészségügyi alkalmassági követelmények: -

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 tanév

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • alkalmazást (szoftvert) tervezni és fejleszteni
 • multimédiás és kommunikációs alkalmazásokat kezelni
 • projekteket tervezni, nyomonkövetni és értékelni
 • rendszertervezési technikát alkalmazni
 • adatbázisokat kezelni;
 • egyszerű programozási feladatokat képes végrehajtani
 • üzemeltetni a számítógépes jelfeldolgozás eszközeit
 • helyi hálózatot kiépíteni, felügyelni, menedzselni
 • adatátviteli rendszerek telepítésében közreműködni
 • berendezéseket szerelni, javítani
 • számítógépes vezérlési és szabályozási rendszerekhez programozási feladatokat megoldani
 • számítógépes szabályozási rendszerek hibaelhárítását elvégezni

 

54 345 02 Nonprofit menedzser

A képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
 • Egészségügyi alkalmassági követelmények: -

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 tanév

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • közreműködni civil szervezetek alapításában, működési feltételeinek biztosításában, a munkatársak irányításában és motiválásában,
 • közreműködni a szervezet tevékenységének, munkaprogramjának tervezésében, irányításában, elemzésében és értékelésében,
 • projekteket tervezni és megvalósításukat irányítani,
 • részt venni a pénzügyi-gazdálkodási tevékenység irányításában, ellenőrzésében,
 • együttműködni önkéntesekkel, illetve koordinálni munkájukat,
 • forrásteremtési technikákat alkalmazni, megszervezni és működtetni a pályázatfigyelési és támogatás-szervezői rendszert,
 • szervezni a PR- és marketingfeladatokat, rendezvényeket és képzéseket tervezni és lebonyolítani,
 • képviselni a szervezetet, tájékoztatást nyújtani, adatot szolgáltatni,
 • megszervezni és működteti a naprakész, többfunkciós nyilvántartások rendszerét,

 

54 213 04 Nyomdaipari gépmester

A képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
 • Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 tanév

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • értelmezni a gyártás előkészítésben megadott késztermék-paraméterek technológiai összefüggéseit és kiválasztani, meghatározni a szükséges technológiai folyamatot
 • felmérni a nyomathordozók, festékek, lakkok és egyéb segédanyagok együttes alkalmazásának kölcsönhatásait és ezek használatához igazítani a nyomógép és tartozékainak a paramétereit
 • a nyomógépet a munka elvégzéséhez a megfelelő állapotba hozni
 • beállítani a papíradagolót és a papírpályát
 • beállítani és folyamatosan ellenőrizni a festékterhelést és a színegyensúlyt
 • elvégezni a nyomógépek rendszeres és időszakos technikai karbantartását és a kisebb javításokat – beleértve a kopó alkatrészek cseréjét
 • kezelni a nyomdaiparban használatos mérőműszereket és eszközöket

 

54 344 01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző

A képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
 • Egészségügyi alkalmassági követelmények: -

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 tanév

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • közreműködni a vállalkozások alapításával, működtetésével kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátásában,
 • elvégezni a bankszámlákkal, házipénztárral, adókötelezettséggel kapcsolatos teendőket,
 • közreműködni a vállalkozásfinanszírozási feladatokban,
 • könyvelési feladatokat ellátni,
 • vezetni az analitikus nyilvántartásokat,
 • közreműködni a mérleg és az eredménykimutatás összeállításában,
 • irodai szoftvereket használni,
 • ellátni a projektek pénzügyi tervezését és menedzselését az előfinanszírozástól a program lezárásáig,
 • feladatai elvégzéséhez telefont, számítógépet, faxgépet, írógépet, íróeszközöket, irodaszereket, naptárt, bélyegzőket, fénymásolót használni,
 • munkaköréhez kapcsolódó hagyományos és digitális dokumentumokat készíteni és rendszerezni, iratkezelést végezni.

 

54 525 05 Repülőgépész

A képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
 • Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 tanév

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • a megfelelő kéziszerszámok, ellenőrző berendezések és kiszolgáló eszközök használatával ellenőrizni, karbantartani és javítani a repülőgép sárkányszerkezeti elemeit, a hajtóművet és azok rendszereit, a futóművet és rendszereit, a repülőgép üzemanyag, hidraulika, vezérlő rendszereit

 

54 525 06 Repülőgépsárkány-szerelő

A képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
 • Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 tanév

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • fémszerkezeten javítási munkát végezni
 • fémszerkezetű, kompozit anyagú alkatrészt készíteni
 • sérült szerkezeti elemeket cserélni
 • korrózió megelőző és felületvédelmi munkát végezni
 • gyári és egyedi módosításokat végrehajtani
 • nemfémes kompozit-szerkezeteket javítani

 

54 841 04 Szállítmányozási ügyintéző

A képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
 • Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 tanév

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • szervezni a szállítmányozásnál alkalmazott fuvareszközök használatához kapcsolódó feladatokat
 • ellátni a szállítmányozással kapcsolatos egyéb feladatokat
 • idegen nyelven kommunikálni szóban és írásban
 • különféle dokumentumokat elkészíteni és kitölteni számítógép használatával

 

34 523 02 Számítógép-szerelő, karbantartó

A képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
 • Egészségügyi alkalmassági követelmények: -

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3 tanév

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • számítógépek, adatátviteli berendezések és számítógépes perifériák karbantartására, hibakeresésére, tesztelésére és javítására
 • számítógépes hardveregységek összeszerelésére és beállítására
 • számítógépes kábelek szerelésére és javítására
 • otthoni- és kisvállalati hálózatok telepítésére, tesztelésére, hibák elhárítására

 

34 521 10 Szerszámkészítő

A képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
 • Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3 tanév

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • alakító és megmunkáló szerszámok, készülékek alkatrészeit, elemeit előállítani
 • szerszám- és készülékelemeket hőkezelni
 • hagyományos és korszerű technológiákat alkalmazni, azok gépi berendezéseit működtetni
 • kész elemekből szerszámokat, készülékeket készíteni, összeszerelni
 • a szerszámokat, készülékeket felszerelni a működtető gépekre, azokat beállítani, beüzemelni
 • próbagyártást végezni

 

54 213 05 Szoftverfejlesztő

A képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
 • Egészségügyi alkalmassági követelmények: -

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 tanév

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • alkalmazást (szoftvert) tervezni, fejleszteni, tesztelni és dokumentálni
 • erőforrást és időszükségletet meghatározni
 • programintegrációs feladatot végezni
 • programozási feladatot ellátni
 • adatbázisokat kezelni;

 

54 523 05 Távközlési technikus

A képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
 • Egészségügyi alkalmassági követelmények: -

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 tanév

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • távközlési berendezések kezelésére
  • optikai összeköttetések megvalósítására
  • rádiós rendszerek telepítésére
  • berendezések paramétereinek mérésére
  • hibadetektálásra és javításra.
  • a távközlési marketing feladatokat ellátni

 

54 346 02 Ügyviteli titkár

A képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
 • Egészségügyi alkalmassági követelmények: -

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 tanév

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • számítógépes ügyviteli programcsomagokat alkalmazni
 • vezetni és kezelni a szervezet munkaerő-gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartásokat, iratokat
 • ellátni a feladatkörébe tartozó irodai készletgazdálkodási, reprezentációs feladatokat
 • ellátni a házipénztár kezeléséhez kapcsolódó feladatokat
 • ügyviteli munkafolyamatokat szervezni és irányítani
 • ügyintézői feladatokat ellátni magyar és egy idegen nyelven
 • leíró feladatokat végezni magyar és egy idegen nyelven
 • szervezeten belüli és kívüli rendezvényeket, programokat szervezni magyar és egy idegen nyelven

 

54 841 05 Vasútforgalmi szolgálattevő

A képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
 • Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 tanév

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • gondoskodni a vonatközlekedés és a tolatási mozgások biztonságos lebonyolításáról
 • irányítani az állomás vonatátvételi/összeállítási feladatait
 • megtervezni a vonatindítási feladatokat
 • az állomás forgalmi-tolatási feladatait koordinálni és irányítani
 • a személyszállításhoz kapcsolódó elszámolási/pénztárosi feladatokat végezni
 • menetjegyek, helyjegyek, kiegészítő jegyek kiállítására, kiadására állomási pénztárakban
 • menetrendi és díjszabási tájékoztatást adni
 • irányítja a vonatkísérőket forgalmi feladataik végrehajtásában

 

54 841 06 Vasúti árufuvarozási ügyintéző

A képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
 • Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3 tanév

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • a hatáskörébe tartozó állomáson (állomásokon) a vonatok előkészítésével, a tehervonatok menetrendi közlekedtetésével, az árufuvarozási adatok feldolgozásával kapcsolatos szervező, koordinációs és üzemeltetési feladatok ellátására,
 • az árufuvarozási feladatot ellátók munkáját szervezni, irányítani, és összehangolni a munkatársak feladatait
 • szervezni, végrehajtani és biztosítani az árufuvarozási szakterület hatáskörébe utalt tevékenységeit
 • ellátni és működtetni az árufuvarozás területén alkalmazott technológiákat
 • elvégezni az árufuvarozási operátori vagy koordinációs, szervezési, ellenőrzési feladatokat
 • elvégezni a vonatok közlekedésével kapcsolatos tevékenységeket a vonatok át és felvételét
 • elvégezni a fuvarozási szerződéssel összefüggő árufuvarozási feladatokat
 • meghatározni, szervezni, ellenőrizni a rakodóhelyek kiszolgálását

 

54 841 07 Vasúti személyszállítási ügyintéző

A képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
 • Egészségügyi alkalmassági követelmények: -

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 tanév

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • személypénztári tevékenységhez kapcsolódó számadások pontos naprakész vezetésére, beszolgáltatások teljesítésére
 • pénztári zárlatok végzésére, a bevétel pontos átadására, csomagolására a vasúttársaság üzleti érdekeinek érvényesítése céljából
 • elvégezni a belföldi és nemzetközi menetjegyek, űrjegyek megrendelését, azok bevételezését
 • figyelemmel kísérni a nemzetközi díjszabásokat, árfolyamváltozásokat
 • a pénztári tevékenységgel összefüggő táblázatokat vezetni, részt venni a vonatközlekedés lebonyolításában, külön szabályozott helyeken és módon a műszaki átadás-átvételben
 • az utaskiszolgálás érdekében gondoskodni az átvett szerelvények kivilágításáról, fűtéséről, hűtéséről, illetve a szükséges intézkedések megtételéről
 • kezelni az iránytáblákat, az utastájékoztató berendezést

 

54 525 07 Vasúti villamos jármű szerelője

A képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
 • Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 tanév

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • erőátviteli berendezéseket ellenőrizni, javítani, cserélni
 • mechanikus fékelemeket ellenőrizni, javítani, cserélni
 • a sűrítettlevegő-ellátó berendezés elemeit ellenőrizni, javítani, cserélni
 • ellenőrizni, tisztítani, javítani a pneumatikus kapcsoló stb. berendezéseket
 • ellenőrizni, tisztítani, javítani, cserélni a pneumatikus fékberendezéseket, a villamos hajtásrendszer elemeit, és az az egyéb villamos berendezéseket

 

54 525 08  Vasúti vontatott jármű szerelője

A képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
 • Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 tanév

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • mechanikus fékelemeket ellenőrizni, javítani, cserélni
 • ellenőrizni, tisztítani, javítani a vontatott jármű járműszerkezeti részeit, a pneumatikus kapcsoló stb. berendezéseket
 • ellenőrizni, tisztítani, javítani, cserélni a pneumatikus fékberendezéseket

 

55 525 03 Vasútijármű-technikus

A képzés megkezdésének feltételei:

 • Szakmai előképzettség:
  • 54 525 07 Vasúti villamos jármű szerelője vagy
  • 54 525 04 Dízelmotoros vasúti jármű szerelője vagy
  • 54 525 08 Vasúti vontatott jármű szerelője
 • Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 1 tanév

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • megtervezni a kötöttpályás járművek javítás előtti és utáni próbáit, a fő- és segédüzemi, valamint a pneumatikus, hidraulikus, stb. berendezések működési próbáit
 • elemezni a vezérlő- és szabályzó-berendezések kapcsolási rajzait
 • részletrajzokat, mérési összeállításokat tervezni és dokumentumokat készíteni,

 

34 522 04 Villanyszerelő

A képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
 • Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3 tanév

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • villamos és mechanikai kötéseket készíteni
 • kisgépeket, kéziszerszámokat használni a technológiai alapműveleteknél
 • csatlakozó vezetéket létesíteni
 • fogyasztásmérő helyet kialakítani
 • lakás és épület elosztó berendezést szerelni
 • erősáramú és gyengeáramú alapszerelést létesíteni
 • épület villamos berendezést szerelni, javítani, karbantartani, kezelését betanítani
 • világítási berendezést szerelni
 • szabadvezetéki csatlakozó vezetéket létesíteni az érvényes előírások szerint
 • kábeles csatlakozó vezetéket létesíteni
 • víz és tűzzáró kábelátvezetést készíteni
 • külső villámhárító berendezést szerelni
 • belső villámvédelmet kialakítani
 • üzemi ellenőrző méréseket és vizsgálatokat végezni
 • ipari energia elosztó hálózatot szerelni
 • ipari elosztó berendezést szerelni, telepíteni
 • vezérlő- és szabályozó berendezést szerelni, telepíteni
 • fotovoltaikus berendezést szerelni
 • ipari villamos berendezést javítani, karbantartani, kezelését betanítani

 

34 582 12 Víz-, csatorna- és közmű-rendszerszerelő

A képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
 • Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3 tanév

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • kiépíteni a víz és csatorna csőhálózatokat, rendszereket
 • kiépíteni a technológiai ellátó rendszerek csőhálózatait, rendszereit
 • beépíteni a szerelvényeket, berendezési tárgyakat, készülékeket felszerelni
 • közműhálózatokat kiépíteni, azokra rákötéseket készíteni, fogyasztásmérőket beépíteni
 • felújítási, javítási, karbantartási, időszakos ellenőrzési munkát végezni
 • szerelési vázlatot készíteni

 

35 582 08 Vízgépészeti és technológiai berendezésszerelő

A képzés megkezdésének feltételei:

 • Szakmai előképzettség: 34 582 12 Víz-, csatorna- és közmű- rendszerszerelő
 • Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 1 tanév

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • beépíteni a berendezést, csatlakoztatni a víz, fűtési, lefolyó és elektromos hálózathoz, biztosítani a beüzemelés feltételeit
 • a berendezéseken felújítási, javítási, karbantartási és időszakos ellenőrzési munkát végezni
 • vízgépészeti és technológiai berendezéseket üzemeltetni
 • javaslatot adni a berendezések beépítésére, alkalmazására, korszerűsítésére, kezelésére és karbantartására
 • felülvizsgálati jegyzőkönyvet készíteni

 

54 841 08 Vízi közlekedésüzemvitel-ellátó

A képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
 • Egészségügyi alkalmassági követelmények: -

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 tanév

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • a rakománykezelési, a raktározási és készlet-nyilvántartási folyamatokat tervezni, vezetni, irányítani, koordinálni és ellenőrizni
 • ellátni az úszólétesítmények üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat
 • ellátni a kikötő üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat

 

35 525 01 Vizi sportmotor-szerelő

A képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: -
 • Szakmai előképzettség: 34 525 07 Motorkerékpár-szerelő
 • Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 1 tanév

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • vizi sportmotort és kiegészítőit ellenőriz, javítani, beállítani
 • elvégezni a vizi sportmotor időszakos szervizelését, felülvizsgálatát, dokumentációt vezetni
 • hatósági vizsgára felkészíteni a vizi sportmotort

 

 

 

Választható szakképzések

 

További információhoz kérem hívja a

+36-30/785-8995

telefonszámot!