Pénztárkezelő valutapénztáros

51 343 03 Pénztárkezelő és valutapénztáros

 

Az engedély száma: E-001279/2015/A013
Tanfolyam indulása: jelentkezés folyamatos
Szakmai vizsga: komplex szakmai vizsga

 

A képzés megkezdésének feltételei:

Bemeneti kompetenciák: -
Iskolai végzettség: érettségi végzettség
Szakmai végzettség: -
Előírt gyakorlat: -
Pályaalkalmassági követelmények: -
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges
Szakmai alkalmassági követelmények: -
Elmélet / gyakorlat aránya: 50% / 50%
Képzési idő, (elmélet/gyakorlat): 30 óra (15 óra - 15 óra)
Képzési napok: Heti 1-2 alkalom

 

A képzés célja:

A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A pénztárkezelő és valutapénztáros a pénzváltási tevékenységet végző hitelintézeti, illetve a pénzváltó közvetítői szakmában tevékenykedik. A vonatkozó jogszabályoknak és a belső eljárásrendnek megfelelően önállóan valutaváltással kapcsolatos feladatokat végez, ellátja a pénzváltással kapcsolatos ügyintézői és pénztári, pénzkezelői, értéktárosi feladatokat. Közreműködik a készpénzforgalom lebonyolításában, elszámolásában.

A hazai és külföldi fizetőeszközök vonatkozásában bankjegyfelismerést, forgalomképesség és valódiság tekintetében bankjegyvizsgálatot végez. A valutapénztáros a specifikált okmányismerete alapján ügyfél-átvilágítást és személyazonosság vizsgálatot végez. Felelősségi körébe tartozik a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása ellen hatékonyan fellépni, melynek révén hozzájárul a pénzváltó és a pénzügyi intézmények prudens működéséhez.

A részszakképesítéssel rendelkező képes:

 • a valuta és csekk beváltását, eladását, konverzióját elvégezni,
 • árfolyamot, jutalékot alkalmazni,
 • az árfolyamok meghatározásában, meghirdetésében közreműködni,
 • a természetes személy, vállalkozás, szervezet okmányai alapján devizajogi státuszt megállapítani,
 • az ügyfél okmányait felismerni, azok alapján személyazonosítást végrehajtani,
 • a különféle okmányok hatályosságát, érvényességét megállapítani,
 • ügyfél-átvilágítási intézkedést végrehajtani,
 • a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása gyanúját felismerni, szükség esetén bejelentést tenni,
 • a bejelentéshez alkalmazandó számítógépes programot használni,
 • a különféle pénznemeket és csekk típusokat felismerni, megkülönböztetni,
 • a forint és valuta forgalomképességét és valódiságát megvizsgálni,
 • a csekk érvényességét, valódiságát megállapítani,
 • a hamisgyanús forintot, valutát felismerni,
 • a hamisgyanús fizetőeszközök bevonásával kapcsolatos feladatokat végrehajtani,
 • a forgalomképtelen bankjegy, érme kezelésével kapcsolatos feladatokat ellátni,
 • a pénzváltási műveletet és készletmozgást bizonylatolni,
 • a pénztárkezeléssel kapcsolatos feladatokat ellátni,
 • értéktári teendőket elvégezni,
 • a szükséges napi készletállomány megállapításában közreműködni,
 • pénztárnaplót, értéktári nyilvántartást vezetni,
 • a pénzváltó- és nyilvántartó számítógépes programokat használni,
 • papíralapú vagy digitális valuta- és csekktájékoztatót, UV-lámpát, nagyítót használni,
 • munkaköréhez kapcsolódóan iratkezelést végezni,
 • munkaköréhez kapcsolódóan az ügyfelet tájékoztatni.

 

A szakképesítés- ráépülés munkaterületének rövid leírása és a legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok):

A B C
FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítés- ráépüléssel betölthető munkakör(ök):
3612 Pénzintézeti ügyintéző Banki és pénzforgalmi ügyintéző
Értéktárkezelő (banki)
Értéktáros (banki)
Valutapénztáros
Pénzfeldolgozó
4211 Banki pénztáros Banki pénztáros
Főpénztáros (banki)
Valutapénztáros
Valutaváltó

                                                                                                                                                         

SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
azonosító száma megnevezése
10146-16
10139-16
Speciális ügyintézői feladatok ellátása
Bankjegyfelismerés, bankjegyvizsgálat végzések

 

A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
10146-16
10139-16
Speciális ügyintézői feladatok ellátása
Bankjegyfelismerés, bankjegyvizsgálat végzése
írásbeli
írásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

 

Érdeklődni:

Budapesti Gépészeti SZC
Bethlen Gábor Szakgimnáziuma

Tel.: 06-1-418-2040
e-mail: titkarsag@benthlenszki.hu

 

Vissza a felnőttképzési szakmákat felsoroló oldalra.