A Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíj a szakképzésben részt vevő, hiányszakmát tanuló diákokat segíti.
Ösztöndíjra jogosultak az első szakképesítésre felkészítő, államilag támogatott, nappali munkarendű, iskolai rendszerű szakképzésben részt vevő, tanulói jogviszonyban lévő fiatalok tanulmányi eredményüktől függően

A szakképzésben részt vevő tanuló ösztöndíjra attól a tanévtől kezdődően válik jogosulttá, amelyben az általa szakképzési évfolyamon tanult szakképesítés hiány-szakképesítésként kerül meghatározásra. A tanuló az ösztöndíjra a tanulmányait lezáró szakmai vizsga vizsgaidőszakának végéig jogosult. A jogosultság akkor is fennmarad a tanulmányok végéig, ha a tanulmányok alatt a tanult szakképesítés lekerül a hiány-szakképesítés listáról.

 

Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjra jogosult tanulók, akik:

 • első szakmájukat tanulják,
 • hiány-szakképesítéseknek minősített szakképesítést tanulnak,
 • államilag támogatott, nappali, iskolai rendszerű szakképzésben vesznek részt,
 • megfelelő tanulmányi eredményt érnek el.

 

A Magyar Közlöny 2019. évi 28. számában megjelent a 21/2019. Kormányrendelet a 2019/2020. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2019/2020. tanévben a Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjra jogosító szakképesítésekről.

A kormányrendelet az alábbi címre kattintva elérhető:

 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK19028.pdf

 

A Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjra jogosító szakképesítések a 2019/2020. tanévben, Budapesten:

V/1. Budapest Asztalos 34-543-02 83

V/2. Budapest Burkoló 34-582-13 84

V/3. Budapest Épület- és szerkezetlakatos 34-582-03 85

V/4. Budapest Gyakorló ápoló 54-723-02 86

V/5. Budapest Eladó 34-341-01 87

V/6. Budapest Kőműves 34-582-14 88

V/7. Budapest Ipari gépész 34-521-04 89 

V/8. Budapest Könyvkötő-nyomtatványfeldolgozó 34-543-06 90 

V/9. Budapest Pék 34-541-05 91

V/10. Budapest Vegyész technikus 54-524-03 628

V/11. Budapest Szociális gondozó és ápoló 34-762-01 93

V/12. Budapest Szociális asszisztens 54-762-02 94

V/13. Budapest Magasépítő technikus 54-582-03 95

V/14. Budapest Hegesztő 34-521-06 96 

V/15. Budapest Dísznövénykertész 34-622-01 97

 V/16. Budapest Villanyszerelő 34-522-04 98

V/17. Budapest Női szabó 34-542-06 99

V/18. Budapest Húsipari termékgyártó 34-541-03 100

V/19. Budapest Informatikai rendszer-üzemeltető 54-481-06 101

V/20. Budapest Vasútforgalmi szolgálattevő 54-841-05
Az ösztöndíj mértéke szakközépiskolai vagy szakiskolai tanulmányok esetében:

 • az első szakképzési évfolyam első félévében egységesen havonta 10 000 forint.
 • a további félévekben, ha a tanulmányi átlageredmény
  a) 2,51 és 3,0 között van, 10 000 Ft,
  b) 3,01 és 3,5 között van, 15 000 Ft,
  c) 3,51 és 4,0 között van, 20 000 Ft,
  d) 4,01 és 4,5 között van, 27 000 Ft,
  e) 4,51 és 5,0 között van, 35 000 Ft.


Az ösztöndíj mértéke szakgimnáziumi tanulmányok esetében:

 • a tanuló az utolsó szakképzési évfolyamon kap ösztöndíjat, tehát 4+1-es képzés esetén a 13. évfolyamon, érettségit követő 2 éves képzés esetén a 14. évfolyamon
 • Az ösztöndíj havi mértéke szakgimnáziumi tanulmányok esetében
  a) 3,01 és 3,5 között van, 20 000 Ft, b) 3,51 és 4,0 között van, 30 000 Ft,
  c) 4,01 és 4,5 között van, 40 000 Ft,
  d) 4,51 és 5,0 között van, 50 000 Ft.

 

Forrás: https://www.nive.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=926