Szoftverfejlesztő

54 213 05 Szoftverfejlesztő

 

Az engedély száma: E-001279/2014/A024
Tanfolyam indulása: jelentkezés folyamatos
Szakmai vizsga: komplex szakmai vizsga

 

A képzés megkezdésének feltételei:

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Szakmai előképzettség: -
Előírt gyakorlat: -
Pályaalkalmassági követelmények: -
Szakmai alkalmassági követelmények: -
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges
Emélet/gyakorlat aránya: 40% / 60%                 
Képzési idő: 960 óra (384 óra – 576 óra)
Időbeosztás: Heti 1-3 alkalom

 

A képzés célja:

A Szoftverfejlesztő a szoftver alkalmazás fejlesztését előkészíti, az alkalmazást megtervezi és fejleszti. Kiválasztja a tervezett fejlesztéshez szükséges technológiákat az elterjedt szabványok, protokollok ismeretében. Meghatározza az alkalmazások előállításához szükséges kliens oldali és szerver oldali fejlesztő eszközöket, objektumorientált rendszerek paramétereit és szolgáltatásait. Az alkalmazás tervezés keretében elemzi a felhasználói követelményeket, megfogalmazza a fejlesztési célkitűzést. Funkcionális, logikai és fizikai rendszertervet készít egy elterjedt módszertan, illetve rendszer alkalmazásával. A funkcionális egységeket valamely algoritmus leíró eszközzel megtervezi. Rendszerré integrálja és optimalizálja a modulokat és forrásanyagokat. Kialakítja a működéshez szükséges környezetet, telepíti és beüzemeli az alkalmazást. Koordinálja a tesztüzemeltetést, tesztelési dokumentációt készít. Értékeli a tesztelés eredményét, koordinálja, végrehajtja, dokumentálja a módosításokat. A Szoftverfejlesztő készségei megfelelnek az ágazati belépő és középszintű iparági vizsgák minősítési követelményeinek.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • számítógépet kezelni, üzemeltetni;
 • szoftvereket telepíteni, használni;
 • irodai, multimédiás és kommunikációs alkalmazásokat telepíteni, karbantartani és használni;
 • munkaszervezéssel kapcsolatos tevékenységet végezni;
 • alkalmazást (szoftvert) tervezni és fejleszteni;
 • erőforrást és időszükségletet meghatározni;
 • alkalmazást (szoftvert) tesztelni és dokumentálni;
 • feltérképezi az infokommunikációs környezetet;
 • programintegrációs feladatot végezni;
 • programozási feladatot ellátni (egyénileg és csoportban);
 • adatbázisokat tervezni és kezelni;
 • informatikai biztonsági eszközöket telepíteni és használni.

 

FEOR száma

2144

2151

3141

2149

FEOR megnevezése

Alkalmazásprogramozó

Adatbázis-tervező és -üzemeltető

Informatikai és kommunikációs rendszereket kezelő technikus

Egyéb szoftver- és alkalmazásfejlesztő, -elemző

A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök):

Alkalmazásfejlesztő informatikus
Alkalmazási rendszergondozó
Alkalmazás-programozó
Infokommunikációs alkalmazásfejlesztő
Informatikai alkalmazásfejlesztő
Programfejlesztő
Számítógépes programozó

Adatbázis fejlesztő

Számítógép telepítő
Számítógép-kezelő, operátor
Szoftvertelepítő

Rendszertesztelő
Szoftvertesztelő

                                                                                                                                                         

SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti

azonosító száma

megnevezése

10815-16
11997-16
11625-16
11999-16
12011-16
12012-16
11498-12
11499-12

Információtechnológiai alapok
Hálózati ismeretek I.
Programozás és adatbázis-kezelés
Informatikai szakmai angol nyelv
Szoftverfejlesztés
Webfejlesztés I.
Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
Foglalkoztatás II.

 

A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak

azonosító száma

megnevezése

a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége

10815-16
11997-16
11625-16
11999-16
12011-16
12012-16
11498-12
11499-12

Információtechnológiai alapok
Hálózati ismeretek I.
Programozás és adatbázis-kezelés
Informatikai szakmai angol nyelv
Szoftverfejlesztés
Webfejlesztés I.
Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
Foglalkoztatás II.

szóbeli
gyakorlati, írásbeli (online teszt)
gyakorlati, írásbeli (online teszt)
szóbeli
gyakorlati, írásbeli (online teszt)
gyakorlati, írásbeli (online teszt)
írásbeli
írásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

 

 

Érdeklődni:

Budapesti Gépészeti SzC
Szily Kálmán Műszaki Szakgimnáziuma,

e-mail: titkar@szily.hu
tel.: 06 -1- 280 -6859

 

 

Vissza a felnőttképzési szakmákat felsoroló oldalra.