Út az érettségihez

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÉRETTÉGI BIZONYÍTVÁNY MEGSZERZÉSÉNEK LEHETŐSÉGEIRŐL 

 

Az érettségi bizonyítvány a szakmai érvényesülés szempontjából rendkívül fontos, hiánya sokszor behozhatatlan hátrányt jelent a munkaerő-piaci versenyben. Elmondható, hogy ma már az álláshelyekért folyó küzdelemben az érettségi bizonyítvány megléte alapvető elvárásként fogalmazódik meg a munkáltatók részéről.

A szakközépiskolában megszerzett szakmai érettségi végzettség lehetőséget nyújt:

  • bizonyos munkakörök betöltésére, szakirányú munkába állásra
  • az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott, a szakmai érettségi vizsga ágazatához tartozó szakképesítés rövidebb idő alatt történő megszerezésére
  • szakirányú felsőfokú iskolai továbbtanulásra

A Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum tagintézményei az alábbi lehetőségeket nyújtják az érettségi bizonyítvány megszerzésére.

 

1. Az általános iskolai tanulmányokat követően

 

(8. osztály sikeres elvégzése után) szakközépiskoláinkban (a 2016/2017. tanévtől szakgimnáziumok) általános műveltséget megalapozó, négy szakközépiskolai évfolyamon folyik a képzés, ahol a közismereti tantárgyak oktatása mellett szakmai elméleti és gyakorlati oktatás is zajlik az egységes kerettantervi előírásoknak megfelelően, összefüggő szakmai gyakorlat teljesítésével. (Amennyiben felkeltette érdeklődésed, kattints ide.)

Egyes tagintézményeinkben két tanítási nyelvű oktatást is választhatnak az érdeklődők, amelynek képzési ideje 1+4 év. (Amennyiben felkeltette érdeklődésed, keresd fel a Ganz Ábrahám Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola és Szakiskola, illetve a Kossuth Lajos Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola weboldalát.)

A fenti képzések a szakmai érettségi vizsga letételével zárulnak.

A szakmai érettségi vizsgára bocsátás feltétele:

  • a középiskolai tanulmányok sikeres befejezése,
  • 50 órás közösségi szolgálat elvégzésének

A szakmai érettségi vizsgán résztvevőknek ugyanazokat az érettségi vizsgakövetelményeket kell teljesíteniük, mint a gimnáziumi tanulóknak, azonban a szakközépiskolai diákok számára lehetőség nyílik arra, hogy választandó vizsgatárgyként

(A szabályozásnak megfelelően a szakközépiskolák esetében 2017. január 1-től kötelezően választandó vizsgatárgy a szakközépiskola ágazatának megfelelő szakmai vizsgatárgy. )

 

 

2. A szakiskolák tanulói

 

 (a 2016/2017. tanévtől szakközépiskola) a 3 éves tanulmányok, továbbá a szakmai vizsga letételét követően a szakiskolát végzettek szakközépiskolájában két év alatt teljesíthetik tanulmányi kötelezettségüket és szerezhetnek érettségi bizonyítványt.

Amennyiben a tanuló a négy kötelező közismereti érettségi vizsgatárgyból érettségi vizsgát tesz, a szakiskolában szerzett államilag elismert szakképesítést a tanuló kérésére középszintű szakmai érettségi vizsgának kell elismerni. (Amennyiben felkeltette érdeklődésed, kattints ide.)

Az érettségire felkészítő képzés szakma-és szakmacsoport független, az OKJ bármely területén iskolai rendszerű szakképzésben szerzett szakiskolai végzettséggel lehet rá jelentkezni.

A jelenlegi szabályozás értelmében 25 éves korig van lehetőség nappali rendszerű oktatás keretei között az érettségi megszerzésére irányuló tanulmányok folytatására.

 

 

3. Az érettségi bizonyítvány megszerzésére irányuló felnőttoktatásunkba

 

 (9-12. évfolyamon, nappali, esti és levelező munkarendben) azokat a 16. életévüket betöltött, tanulni vágyó fiatalokat várjuk, akik családi, munkahelyi vagy egyéb okokból kifolyólag nem tudják vállalni a hagyományos „iskolába járást”, de úgy érzik, hogy a társadalomban való boldogulásukhoz, továbblépésükhöz elengedhetetlenné vált az érettségi vizsga sikeres letétele.

(Amennyiben felkeltette érdeklődésed, keresd fel a Katona József Szakközépiskola, Szakiskola és Felnőttoktatási Gimnázium weboldalát.)

 

Célunk, hogy a Köznevelési törvény által megengedett legrövidebb idő alatt biztosítsuk az érettségi bizonyítványhoz jutást, így lehetőség van a meglévő bizonyítvány –szakmunkás, illetve szakiskolai végzettség, vagy már más intézményben megkezdett középiskolai tanulmányok – beszámítására is.