A szakképzést végzettség nélkül elhagyók számának csökkentése

 

 

 

 

 

Kedves Érdeklődő!

 

A VEKOP-8.6.3-16 „A szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztése” Magyarország Kormányának felhívása a szakképzésben tanulók végzettség nélküli elhagyásának csökkentésére és az alapkészségek fejlesztésének támogatására.  Ennek keretén belül kerül megvalósulásra a „A szakképzést végzettség nélkül elhagyók számának csökkentése” projekt.

 

A végzettség nélküli iskolaelhagyók arányának csökkentésére irányuló EU 2020 stratégia célkitűzéséhez kapcsolódva hazánk – más európai országhoz hasonlóan – a végzettség nélküli iskolaelhagyók arányának 10%-ra csökkentését vállalta 2020-ig.

 

A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a köznevelés módszertani megújítását a hátránykompenzáció és a korai iskolaelhagyás visszaszorítása érdekében, a korai és társadalmi együttműködést erősítő nevelést, a kompetencia-alapú oktatást, a köznevelési rendszer eredményességének javítását, a minőségének és struktúrájának megújítását.

 

Az intézkedés kiemelt célja a végzettség nélküli iskola elhagyók számának csökkentése, a szakképző intézmények kulcskompetencia-fejlesztő kapacitásainak megerősítése, az alapkészségek fejlesztésére alkalmas eszközrendszer fejlesztése, a szakképzés eredményesebbé tétele, az iskolai teljesítmény növelése az egész életen át tartó tanulásra való képessé tétel érdekében összhangban a Végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni középtávú stratégiával, valamint az oktatásra vonatkozó 2016. évi országspecifikus ajánlásokkal.

 

Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:

 • a felhívás feltételeinek megfelelő projekteket vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig;
 • a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a megítélt támogatás elszámolható költségei legfeljebb 100 %-ának megfelelő, maximum 270 millió Ft összegű támogatási előleget biztosít.

 

A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják, hogy:

 • projektje megvalósításával hozzájárul a Végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni középtávú stratégiában foglalt célok eléréséhez, valamint
 • projektje megvalósításával hozzájárul az Európa 2020 Stratégiában megfogalmazott célok eléréséhez, azaz támogatja a végzettség nélküli iskolaelhagyók arányának 10% alá csökkentését.

 

A projektben résztvevő intézmények:

 • Budapesti Gépészeti SZC Arany János Műszaki Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája, 1072 Budapest, Nyár u. 9
 • Budapesti Gépészeti SZC Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája, 1138 Budapest, Váci út 179-183.
 • Budapesti Gépészeti SZC Bethlen Gábor Szakgimnáziuma, 1157 Budapest, Árendás köz 8.
 • Budapesti Gépészeti SZC Csonka János Műszaki Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája, 1165 Budapest, Arany János u. 55.
 • Budapesti Gépészeti SZC Eötvös Loránd Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája, 1204 Budapest, Török Flóris u. 89.
 • Budapesti Gépészeti SZC Fáy András Közlekedésgépészeti, Műszaki Szakgimnáziuma, 1095 Budapest, Mester u. 60-62.
 • Budapesti Gépészeti SZC Ganz Ábrahám Két Tanítási Nyelvű Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája, 1195 Budapest, Üllői út 303.
 • Budapesti Gépészeti SZC Katona József Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája, 1138 Budapest, Váci út 107.
 • Budapesti Gépészeti SZC Kossuth Lajos Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakgimnáziuma, 1211 Budapest, Kossuth Lajos u. 12.
 • Budapesti Gépészeti SZC Magyar Hajózási Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája, 1131 Budapest, Jász u. 155.
 • Budapesti Gépészeti SZC Mechatronikai Szakgimnáziuma, 1118 Budapest, Rétköz u. 39.
 • Budapesti Gépészeti SZC Öveges József Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája, 1117 Budapest, Fehérvári út 10.
 • Budapesti Gépészeti SZC Szily Kálmán Műszaki Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma, 1084 Budapest, Tolnai Lajos u. 4-10.

 

 

További felvilágosítás a projekttel és annak részleteivel kapcsolatban a vekop863@gszc.hu email címen kérhető.