Ugrás a fő tartalomra

1138 Budapest, Váci út 179-183


+36-1/585-8180

Széchenyi 2020

Közérdekű adatok


Szakképzési Centrum logo

Szervezeti, személyzeti adatok

I. Szervezeti, személyzeti adatok Frissítve 2023. január 16.

  1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

   1. Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum
   2. OM azonosító: 203031
   3. Rövidített név: Budapesti Gépészeti SZC
   4. Angol megnevezés: Budapest Center of Engineering Training
   5. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 179-183.
   6. Levelezési cím: 1138 Budapest, Váci út 179-183.
   7. E-mail cím info@gszc.hu
   8. Alapító okirat és SZMSZ
  2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

   1. Budapesti Gépészeti Szakképzési centrum SZMSZ
   2. Alapító okirat és SZMSZ
  3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

   1. Kancellár: dr. Varga Csaba

    +36 30 166 0681

    varga.csaba@gszc.hu

   2. Főigazgató: dr. Horváth Béla

    horvath.bela@gszc.hu

   3. Alapító okirat és SZMSZ
  4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

   1. Kancellár: dr. Varga Csaba

    06 30 1160681

    varga.csaba@gszc.hu

   2. Alapító okirat és SZMSZ
  5. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

   1. Nincs
  6. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai

   1. 1.     Arany János Technikum és Szakképző Iskola

    https://gszc.hu/intezmenyeink/61c8f26e5ff6860077fe71a7

    Telefon +36-1-322-3861

    Cím H-1072 Budapest Nyár utca, 9.

     

    2.     Bánki Donát Technikum

    https://gszc.hu/intezmenyeink/61c8f3fc5ff6860077fe71ae

    Telefon +36-1-340-1924

    Cím H-1138 Budapest Váci út, 179–183.

     

    3.     Csonka János Technikum és Szakképző Iskola

    https://gszc.hu/intezmenyeink/61c8f5315ff6860077fe71b2

    Telefon +36-1-403-5532

    Cím H-1165 Budapest Arany János utca 55.

     

    4.     Eötvös Lóránd Technikum

    https://gszc.hu/intezmenyeink/61c90cfa5ff6860077fe71c1

    Telefon +36-1-283-0624

    Cím H-1204 Budapest Török Flóris utca, 89.

     

    5.     Fáy András Technikum

    https://gszc.hu/intezmenyeink/61c90b3d5ff6860077fe71b7

    Telefon +36-1-215-3177

    Cím H-1095 Budapest Mester utca, 60–62.

     

    6.     Ganz Ábrahám Két Tanítási Nyelvű Technikum

    https://gszc.hu/intezmenyeink/61c90dc15ff6860077fe71c6

    Telefon +36-1-282-9732

    Cím H-1195 Budapest Üllői út 303.

     

    7.     Katona József Technikum

    https://gszc.hu/intezmenyeink/61c90ec75ff6860077fe71ca

    Telefon +36-1-320-8224

    Cím H-1138 Budapest Váci út, 107.

     

    8.     Kossuth Lajos Két Tanítási Nyelvű Technikum

    https://gszc.hu/intezmenyeink/61c90fa05ff6860077fe71cf

    Telefon +36-1-427-2700

    Cím H-1211 Budapest Kossuth Lajos utca, 12.

     

    9.     Magyar Hajózási Technikum

    https://gszc.hu/intezmenyeink/61c910d15ff6860077fe71d4

    Telefon +36-1-340-8346

    Cím H-1131 Budapest Jász utca, 155.

     

    10.  Mechatronikai Technikum

    https://gszc.hu/intezmenyeink/61c911705ff6860077fe71d9

    Telefon +36-1-246-1365

    Cím H-1118 Budapest Rétköz utca, 39.

     

    11.  Öveges József Technikum és Szakképző Iskola

    https://gszc.hu/intezmenyeink/61c912125ff6860077fe71de

    Telefon +36-1-246-1579

    Cím H-1117 Budapest Fehérvári út, 10.

     

    12.  Szily Kálmán Technikum és Kollégium

    https://gszc.hu/intezmenyeink/61c912d55ff6860077fe71e3

    Telefon +36-1-280-6871

    Cím H-1097 Budapest Timót utca 3.

     

    Fővárosi Szakképzési és Felnőttképzési Vizsgaközpont

    https://fszf.hu/

    vizsgakozpont@fszf.hu

    Telefonon +36 70 371 7745

    Cím 1138 Budapest, Váci út 179-183.

     

    Alapító okirat és SZMSZ

  7. Költségvetési szervek A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

   1. Nincs

  8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, működési engedélye

   1. Nincs

  9. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye

   1. Nincs

  10. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

    1. Nincs

  11. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

   1. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szerve:
    Fenntartó:
    Kulturális és Innovációs Minisztérium
    Székhely: 1054 Budapest, Szemere utca 6.

    Postai cím: 1884 Budapest, Pf. 1.

    Ügyfélszolgálat e-mail cím: ugyfelszolgalat@kim.gov.hu

    Ügyfélszolgálat telefonszám: 06 (1) 896 2203

    Sajtókapcsolat: sajto@kim.gov.hu

    Honlap: https://kormany.hu/kulturalis-es-innovacios-miniszterium

    Középirányító szerv:
    Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
    Székhely: 1089 Budapest, Kálvária tér 7.
    Postafiók címe: 1437 Budapest, Pf: 760.
    Telefonszám: +36-1-477-5600, +36-1-303-9300
    E-mail: ugyfelszolgalat@nive.hu

    Honlap: https://www.nive.hu/

    A közfeladatot ellátó szerv hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szerv:
    Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
    Székhely: 1089 Budapest, Kálvária tér 7.

    Postafiók: 1437 Budapest, Pf: 760.

    Telefon: +36 1 477 5600, +36 1 303 9300
    Honlap: https://www.nive.hu
    E-mail: ugyfelszolgalat@nive.hu

     
   2. Alapító okirat és SZMSZ

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok Frissítve 2023. január 16.

  1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

   1. Jogszabályok (link)

   2. Alapító Okirat (link)

   3. SZMSZ(link)

    • SZMSZ (2020)
    • SZMSZ (2021)
    • SZMSZ (2022)
   4. Adatkezelési szabályzat(link)
  2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

   1. Nem releváns
  3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

   1. Nem releváns
  4. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

   1. Nem releváns
  5. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

   1. Nem releváns
  6. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

   1. Nem releváns
  7. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

   1. Nem releváns
  8. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza

   1. Nem releváns
  9. A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

   1. Nem releváns
  10. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

   1. https://gszc.hu/hirek
  11. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

   1. https://gszc.hu/karrier

  12. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

   1. Ellenőrzések közzététele (Link)

   2. ÁSZ vizsgálatok jelentései
  13. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, az információs jogokkal foglalkozó személy neve

   1. Kozerdeku_adat_megismeresere_iranyulo_igenybejelentes (Link)

    Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum

    1138 Budapest, Váci út 179-183.

    E-mail cím info@gszc.hu

    Adatvédelmi tisztviselő Dr. Hosszú Károly
  14. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

   1. Beruházások éves és negyedéves jelentései
    1. 2023 I. negyedév
    2. 2022.
    3. 2022 IV. negyedév
    4. 2022 III. negyedév
    5. 2022 II. negyedév
    6. 2022 I. negyedév
  15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

   1. https://gszc.hu/kozerdeku

  16. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

   1. Nem releváns

  17. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

   1. Nem releváns

  18. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

   1. https://gszc.hu/kozerdeku

  19. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő,
   a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével

   1. Nem releváns
  20. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata

   1. Nem releváns
  21. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen

   1. Nem releváns
  22. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás

   1. Nem releváns 
  23. A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése

   1. Nem releváns 
  24. A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege

   1. Nem releváns 
  25. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére

   1. Nem releváns

  Alapító okirat

Letöltés

  Határozat

Letöltés

  Törzskönyvi kivonat

Letöltés

  SZmSZ (kereshető)

Letöltés

  Szervezeti Működési Szabályzat 2021.05.27.

Letöltés

  Működési Szabályzat 2022.01.03.

Letöltés

  Belső ellenőrzési kézikönyv

Letöltés

  Mellékletek, iratminták

Letöltés

  Belső kontroll szabályzat

Letöltés

  Etikai kódex

Letöltés

  Hatásvizsgálat és kockázatbecslés hatályba lépés: 2018.06.05

Letöltés

  Iratkezelési szabályzat

Letöltés

  Kockázatkezelési stratégia

Letöltés

  Akadálymentesítési nyilatkozat 2024.05.22.

Letöltés

Gazdálkodási adatok

III. Gazdálkodásra vonatkozó adatok Frissítve 2023. január 16.

  1. A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója

   1. Jóvágyott elemi költségvetés (Link)

   2. Jóváhagyott beszámolók (Linkek)

   3. Beszámolók (Linkek)

   4. Költségvetések, beszámolók

  2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

   1. Személyi juttatások negyedéves bontásban (Linkek)

   2. Vezetők juttatási negyedéves bontásban (Linkek)

   3. Alkalmazottak juttatásai negyedéves bontásban (Linkek)

  3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond

   1. Nem releváns
  4. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a védelmi és biztonsági célú beszerzések adatai és a minősített adatok, továbbá a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzések és az azok eredményeként kötött szerződések adatai kivételével
   A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

   1. Nem releváns
  5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

   1. Nem releváns
  6. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

   1. Nem releváns
  7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

   1. Európa Unió által finanszírozott fejlesztések éves bontásban (Linkek)
  8. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

   1. Közbeszerzési tervek éves bontásban (Linkek)

  A bel- és külföldi kiküldetés rendjéről szóló szabályzat

Letöltés

  A szellemi és anyagi infrastruktúrális javak használatának és térítésének szabályzata

Letöltés

  A vezetékes- és mobiltelefonok használatának rendjéről szóló szabályzat

Letöltés

  Anyag és eszközgazdálkodási szabályzat

Letöltés

  Beszerzési szabályzat

Letöltés

  Bizonylati rend

Letöltés

  Eszközök és források értékelési szabályzata

Letöltés

  Felesleges vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének szabályzata

Letöltés

  Gazdálkodási szabályzat

Letöltés

  Gépjármű üzemeltetési szabályzat

Letöltés

  Közbeszerzési szabályzat hatályba lépés: 2018.04.15

Letöltés

  Pénz-és értékkezelési szabályzat hatályba lépés: 2017.03.09, felülvizsgálva: 2018.08.01, 2019.01.08

Letöltés

  Önköltségszámítási szabályzat

Letöltés

  Külső szakértők alkalmazásási feltételeinek szabályzata

Letöltés

  Leltárkészítési és leltározási szabályzat

Letöltés

  Munkaügyi szabályzat hatályba lépés: 2019.03.01

Letöltés

  Reprezentációs szabályzat hatályba lépés: 2016.01.01, felülvizsgálva: 2018.01.04, 2019.01.09

Letöltés

  Számlarend

Letöltés

  Számlatükör

Letöltés

  Számviteli politika

Letöltés

Éves költségvetések

  BGSZC_ELEMI_KÖLTSÉGVETÉS_2022_.pdf

Letöltés

  BGSZC_ELEMI_KÖLTSÉGVETÉS_2017_.pdf

Letöltés

  BGSZC_ELEMI_KÖLTSÉGVETÉS_2023_.pdf

Letöltés

  BGSZC_ELEMI_KÖLTSÉGVETÉS_2018_.pdf

Letöltés

  BGSZC_ELEMI_KÖLTSÉGVETÉS_2019_.pdf

Letöltés

  BGSZC_ELEMI_KÖLTSÉGVETÉS_2024_.pdf

Letöltés

Számviteli beszámolók

  BGSZC_ÉVES_BESZÁMOLÓ_2015_.pdf

Letöltés

  BGSZC_ÉVES_BESZÁMOLÓ_2016_.pdf

Letöltés

  BGSZC_ÉVES_BESZÁMOLÓ_2017_.pdf

Letöltés

  BGSZC_ÉVES_BESZÁMOLÓ_2018.pdf

Letöltés

  BGSZC_EVES_BESZAMOLO_2019..pdf

Letöltés

  BGSZC_EVES_BESZAMOLO_2020..pdf

Letöltés

  BGSZC_ÉVES_BESZÁMOLÓ_2021_.pdf

Letöltés

  BGSZC_ÉVES_BESZÁMOLÓ-2022_.pdf

Letöltés

A költségvetés végrehajtása

  2022. évi Elemi költségvetés.pdf

Letöltés

  2020.-evi-szoveges-beszamolo.pdf

Letöltés

5 millió forint feletti szerződések

  2019_5mfeletti_szerződések.pdf

Letöltés

  2020_5mfeletti_szerződések.pdf

Letöltés

  2021_5mfeletti_szerződések.pdf

Letöltés

  2022_5mfeletti_szerődések.pdf

Letöltés

  Kozponti_Informacios_Kozadat-nyilvantartas_adatlap04.28.xlsx

Letöltés

  Kozponti_Informacios_Kozadat-nyilvantartas_adatlap_MÓD0831.xlsx

Letöltés

  Kozponti_Informacios_Kozadat-nyilvantartas_adatlap02.28.xlsx

Letöltés

  Kozponti_Informacios_Kozadat-nyilvantartas_adatlap_0630.xlsx

Letöltés

  Kozponti_Informacios_Kozadat_nyilvantartas_adatlap12.22.xlsx

Letöltés

  Kozponti_Informacios_Kozadat_nyilvantartas_adatlap10.31.xlsx

Letöltés

  Kozponti_Informacios_Kozadat_nyilvantartas_adatlap2024.02.29.xlsx

Letöltés

Adatvédelem, integritás

  19.-Feljegyzes-Adatvedelem-felulvizsgalt-dokumentumok-es-nyomonkovetes-2021-evrol-nevre-szolo.docx

Letöltés

  2.-Feladatterv-2021.pdf

Letöltés

  7.-4.-sz.-fuggelek-Kapcsolattarto-hozzajarulo-nyilatkozat-iratmintaja-2021-evrol.pdf

Letöltés

  15.-12.-sz-fuggelek-Targyevi-eves-adatvedelmi-feladatterv-2021-evrol.pdf

Letöltés

  11.-8.-sz.-fuggelek-A-munkaltato-altal-a-munkavegzeshez-biztositott-informaciotechnologiai-vagy-szamitastechnologiai-eszkoz-hasznalatarol-szolo-megallapodas.pdf

Letöltés

  5.-2.-sz.-fuggelek-Megbizasi-szerzodes-adatfeldolgozasra-2021-evrol.pdf

Letöltés

  6.-3.-sz.-fuggelek-Adatvedelmi-tisztviselo-megbizasa.12.02.pdf

Letöltés

  1.-Adatvedelem-infografika.pdf

Letöltés

  17.-Adatvedelmi-incidens-1.-sz.-fuggeleke-Iranymutatas-az-adatvedelmi-incidensek-bejelenteserol.pdf

Letöltés

  8.-5.-sz.-fuggelek-Egyes-munkaltatoi-adatkezelessel-kapcsolatos-szabalyzat.pdf

Letöltés

  8.-5.-sz.-fuggelek-Egyes-munkaltatoi-adatkezelessel-kapcsolatos-szabalyzat (1).pdf

Letöltés

  9.-6.-sz.-fuggelek-Az-adatvedelmi-incidens-kockazatbecslese-es-hatasvizsgalata.pdf

Letöltés

  18.-Adatvedelmi-incidens-es-kockazatbecsles.pdf

Letöltés

  12.-9.-sz.-fuggelek-A-kotelezoen-kozzeteendo-adatok-nyilvanossagra-hozatalanak-rendjerol-szolo-szabalyzat.pdf

Letöltés

  3.-A-munkahelyi-adatkezelesrol-szolo-altalanos-adatvedelmi-szabalyzat.pdf

Letöltés

  13.-10.-sz.-fuggelek-Az-adtvedelmi-es-adatbiztonsagi-szabalyzat.pdf

Letöltés

  10.-7.-sz.-fuggelek-Az-elektronikus-munkahelyi-kameras-megfigyelorendszer-alkalmazasara-vonatkozo-tajekoztato-es-erdekmerlegelesi-teszt.pdf

Letöltés

  14.-11.-sz.-fuggelek-A-kozerdeku-adatok-megismeresere-iranyulo-igenyek-teljesitesenek-rendjerol-szolo-szabalyzat.pdf

Letöltés

  4.-1.-sz.-fuggelek-Alatlanos-adatkezelesi-tajekoztato-es-adatkezelesi-tevekenysegek-nyilvantartasanak-adatalapok.pdf

Letöltés

  E-Kreta-adatvedelmi-tajekoztato-hatalyba-lepes-2019.07.01.pdf

Letöltés

  Feljegyzes-adatvedelmi-felulvizsgalatrol-hatalyba-lepes-2018.08.01.pdf

Letöltés

Egyéb szabályzatok

  Vagyonnyilatkozatok-kezelesenek-szabalyzata.pdf

Letöltés

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok

  FOGLALKOZTATOTTAK 2020.I.név.xlsx

Letöltés

  FOGLALKOZTATOTTAK 2021.I.név.xlsx

Letöltés

  FOGLALKOZTATOTTAK 2020.II.név.xlsx

Letöltés

  FOGLALKOZTATOTTAK 2021.II.név.xlsx

Letöltés

  FOGLALKOZTATOTTAK 2021.III.név.xlsx

Letöltés

  FOGLALKOZTATOTTAK 2020.IV.név.xlsx

Letöltés

  FOGLALKOZTATOTTAK 2020.III.név.xlsx

Letöltés

  FOGLALKOZTATOTTAK 2021.IV.név.xlsx

Letöltés

  FOGLALKOZTATOTTAK 2018.2.xlsx

Letöltés

  FOGLALKOZTATOTTAK 2018.4.xlsx

Letöltés

  FOGLALKOZTATOTTAK 2018.3.xlsx

Letöltés

  FOGLALKOZTATOTTAK 2019.1.xlsx

Letöltés

  FOGLALKOZTATOTTAK 2018.1.xlsx

Letöltés

  Havi munkaügyi jeletnés 202107.pdf

Letöltés

  Foglalkoztatottak_vezetők 2021.I.név.pdf

Letöltés

  Foglalkoztatottak 2021.II.név.pdf

Letöltés

  Havi munkaügyi jelentés 202110.pdf

Letöltés

  Havi munkaógyi jelentés 202109.pdf

Letöltés

  Foglalkoztatottak_vezetők 2021.II.név.pdf

Letöltés

  Foglalkoztatottak 2021. III.név.pdf

Letöltés

Hallgatók követelményrendszere

  Szabalyzat-a-nemdohanyzok-vedelmerol.pdf

Letöltés

  Eljarasrend-a-szakkepzesi-HID-program-megvalositassval-kapcsolatban-hatalyos-2017.01.03.pdf

Letöltés

  Eljarasrend-a-Szaboky-Adolf-szakkepzesi-osztondij-megvalositasaval-kapcsolatban-hatalyos-2017.01.03.pdf

Letöltés

Archívum

Itt található meg: ArchivumKIMIKK
Aeroplex Ltd.BKV Zrt.Fővárosi VízművekIvanics Csoport
Széchenyi 2020

  • SZC logo fehér
  • Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum

   1138 Budapest, Váci út 179-183

  • Telefon: +36-1/585-8180

   E-mail: info@gszc.hu

   OM azonosító: 203031


  2024Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum